Eino Mikkolas samling

Samlingens material i formatet

Analog

Eino Mikkolas samling erhölls som en donation av professor Eino Mikkolas (1905–1987) arvingar 1988.

Beskrivning av samling

Eino Mikkolas samling erhölls som en donation av professor Eino Mikkolas (1905–1987) arvingar 1988. Det ovanligt omfattande privatbiblioteket på över 30 000 publikationstitlar innehåller ett stort urval av finsk litteratur från den svenska tiden, förbjuden politisk litteratur och förstaupplagor av finsk skönlitteratur. I samlingen ingår också i stor omfattning Mikkolas eget forskningsområde, klassisk filologi och antikforskning i allmänhet. Samlingen innehåller också ett stort urval av filosofisk och politisk litteratur, bl.a. sällsynt kommunistisk litteratur från 1920- och 1930-talen. Samlingen har delvis spritts till bibliotekets andra samlingar eller depåbiblioteket i Kuopio, men de specialsamlingar som ingår i samlingen, sammanlagt cirka 8 000 volymer, förvaras som en separat samling.

Materialtyp

Böcker
Tidningar
tidskrifter

Accessionsstatus

Avslutad

Tillgänglighet och användningsbegränsningar

Endast för användning i specialläsesalen