Parent collection
Accessionsstatus
Completed

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

Eino Mikkolas samling erhölls som en donation av professor Eino Mikkolas (1905–1987) arvingar 1988. Det ovanligt omfattande privatbiblioteket på över 30 000 publikationstitlar innehåller ett stort urval av finsk litteratur från den svenska tiden, förbjuden politisk litteratur och förstaupplagor av finsk skönlitteratur. I samlingen ingår också i stor omfattning Mikkolas eget forskningsområde, klassisk filologi och antikforskning i allmänhet. Samlingen innehåller också ett stort urval av filosofisk och politisk litteratur, bl.a. sällsynt kommunistisk litteratur från 1920- och 1930-talen. Samlingen har delvis spritts till bibliotekets andra samlingar eller depåbiblioteket i Kuopio, men de specialsamlingar som ingår i samlingen, sammanlagt cirka 8 000 volymer, förvaras som en separat samling.

Katalog/referensdatabas
  • Kortkatalog som upprättats över samlingen
  • Samlingen har endast delvis katalogiserats
Delvis katalogiserat i Nationalbibliotekets söktjänst.
Mikkola har själv upprättat ett kortregister över samlingen, vilket förvaras i specialsamlingarna.
Samlingens material i formatet
  • Analog
Materialtyp
  • Böcker
  • Tidningar
  • Aikakauslehdet