A. E. Nordenskiölds samling

Samlingens material i formatet

Analog
Digitaliserad

A. E. Nordenskiölds samling omfattar historiska kartor, geografisk litteratur, reseskildringar och en samling av raritetsböcker som forskaren och upptäcktsresanden Adolf Erik Nordenskiöld samlade under slutet av 1800-talet.

Beskrivning av samling

A. E. Nordenskiölds samling omfattar historiska kartor, geografisk litteratur, reseskildringar och en samling av raritetsböcker som forskaren och upptäcktsresanden Adolf Erik Nordenskiöld samlade under slutet av 1800-talet. År 1997 infördes samlingen i Unescos register Memory of the World.

Samlingen innehåller rikligt med sällsynt äldre kartografisk och geografisk litteratur, cirka 3 870 publikationstitlar, ett antal handskrifter och cirka 24 000 kartor. I samlingen ingår bland annat mycket litteratur om de arktiska områdena, en i det närmaste fullständig serie av Ptolemaios kartor och ett stort antal verk om upptäckten av Amerika. I sin helhet ger samlingen en unik bild av hur den geografiska kunskapen har ökat i västvärlden. Nordenskiölds samling är en de mest kompletta beskrivningarna av kartografins historia i världen.

Samlingsspråk

Materialtyp

tidskrifter
Kartor
Böcker

Accessionsstatus

Avslutad