E. A. Hellmans samling

Samlingens material i formatet

Analog

E. A. Hellmans filatelistiska minnessamling omfattar filatelistiskt material från ofärdsåren, som frimärken, kuvert, postkort o.d.

Beskrivning av samling

E. A. Hellmans filatelistiska minnessamling omfattar filatelistiskt material från ofärdsåren, som frimärken, kuvert, postkort o.d.

Samlingen har organiserats i två stora album och har placerats i småtryckssamlingen. I Nationalbibliotekets söktjänst finns den under namnet: Philatelistisch-politische Erinnerungssammlung  von den Jahren 1899–1901 (1917).

Samlingsspråk

Materialtyp

Småtryck

Accessionsstatus

Avslutad

Samlingens omfattning per tidsperiod

nyare tiden (1900–)

Samlingens geografiska omfattning

Finland