E-friexemplar och nätmaterial i Nationalsamlingen

Samlingens material i formatet

Digital

I Nationalsamlingen samlas och arkiveras finländska webbplatser och annat inhemskt nätmaterial som är tillgängligt för allmänheten.

Beskrivning av samling

I Nationalsamlingen samlas och arkiveras finländska webbplatser och annat inhemskt nätmaterial som är tillgängligt för allmänheten. I samlingen deponeras också elektroniskt material som enligt lag ska överlåtas, som e-böcker och e-tidningar samt officiella publikationer, kartor, musikinspelningar och musikalier i digitalt format. Inhemskt nätmaterial har samlats sedan 2006 och e-publikationer (e-friexemplar) sedan 2008.

Både elektroniskt material som samlats i och som överlåtits till Nationalsamlingen är tillgängligt för kunderna för användning på dataterminaler för friexemplar. Sådana finns vid Nationalbiblioteket, de övriga friexemplarsbiblioteken i Finland, Riksdagsbiblioteket och Nationella audiovisuella arkivet.

Materialtyp

e-material (born-digital)
nätmaterial

Accessionsstatus

Kontinuerlig

Samlingens omfattning per tidsperiod

nyare tiden (1900–)

Tillgänglighet och användningsbegränsningar

På dataterminaler för friexemplar i digitalt format