Huvudsamling
Parent collection
Accessionsstatus
Kontinuerlig

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

I Nationalsamlingen samlas och arkiveras finländska webbplatser och annat inhemskt nätmaterial som är tillgängligt för allmänheten. I samlingen deponeras också elektroniskt material som enligt lag ska överlåtas, som e-böcker och e-tidningar samt officiella publikationer, kartor, musikinspelningar och musikalier i digitalt format. Inhemskt nätmaterial har samlats sedan 2006 och e-publikationer (e-friexemplar) sedan 2008.

Både elektroniskt material som samlats i och som överlåtits till Nationalsamlingen är tillgängligt för kunderna för användning på dataterminaler för friexemplar. Sådana finns vid Nationalbiblioteket, de övriga friexemplarsbiblioteken i Finland, Riksdagsbiblioteket och Nationella audiovisuella arkivet.

Katalog/referensdatabas
  • Samlingen har inte katalogiserats
Samlingens material i formatet
  • Digital
Materialtyp
  • e-material (born-digital)
  • nätmaterial
Signum
Om platssignumet saknas, sök med titel eller kontakta kundtjänst.
Tillgänglighet och användningsbegränsningar
Kontaktinformation: 
Nationalsamlingen
Kansalliskirjasto
Underordnade samlingar
-
Parallella samlingar
-
Index terms: