De ryska nationella minoriteternas friexemplarsamlingar från ryska tiden 1828–1917

Samlingens material i formatet

Analog

De ryska nationella minoriteternas friexemplarsamlingar från ryska tiden 1828–1917

Beskrivning av samling

De ryska nationella minoriteternas friexemplarsamlingar från ryska tiden 1828–1917

Se Leena Pärssinen, "Venäjän vapaakappaleet", Muistiin painettua. Kansalliskirjaston kulttuuriaarteita. Helsinki 2004, s. 76–78. Helsingin yliopiston kirjaston julkaisuja; 74.

Samlingsspråk

Materialtyp

tidskrifter
Böcker
Småtryck
Tidningar

Accessionsstatus

Avslutad

Samlingens geografiska omfattning

Sydasien Östeuropa Ryssland

Tillgänglighet och användningsbegränsningar

Endast för användning i specialläsesalen