Accessionsstatus
Completed

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

Caucasica-samlingen innehåller dagestanska muslimers litteratur som har erhållits som friexemplar och som har tryckts i Kejsardömet Ryssland åren 1905–1911.

Samlingen är liten (40 volymer), men mycket sällsynt.

Se Halén, Harry, Handbook of Oriental Collections in Finland. Scandinavian Institute of Asian Studies. Monograph series No. 31. London & Malmö 1977, s. 287–288.

Katalog/referensdatabas
  • Kortkatalog som upprättats över samlingen
Alfabetiskt kortregister i specialläsesalen och digitaliserat in Doria (se länken).
Samlingens material i formatet
  • Analog
Materialtyp
  • Böcker
  • Småtryck
Signum
H Cauc-
Tillgänglighet och användningsbegränsningar
Kontaktinformation: 
-
Underordnade samlingar
-
Parallella samlingar
Index terms: 
Nyckelord