Huvudsamling
Accessionsstatus
Completed

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

Calonius-Naumannska samlingen innehåller Sveriges kungliga förordningar, proklamationer, riksdagspublikationer och politiska skrifter från 1500-talet fram till 1824. I samlingen finns 25 000 publikationer som i huvudsak härstammar från de rättslärda, professor Matthias Calonius (1737–1817) och svenska justitierådet Christian Naumanns (1810–1888) privatbibliotek. Förutom dessa har enstaka publikationer från flera andra samlingar införts i samlingen, och finskspråkiga proklamationer har flyttats till nationalsamlingen. Publikationerna har bundits i 290 volymer.

Katalog/referensdatabas
  • Tryckt katalog som upprättats över samlingen
  • Samlingen finns beskriven i referensdatabasen
Tryckt katalog:
Jörgensen, A., Calonius-Naumannska samlingen i Helsingfors universitetsbibliotek. Helsingin yliopiston kirjaston julkaisuja 17. Helsingfors 1936.
Digitaliserad i Doria (se länken).

Det finns en separat maskinskriven katalog över de förordningar som ingår i samlingen: Calonius-Naumannska samlingen. Förordningskatalog [i kronologisk ordning]. 1–3. 1600–1833. S.l. & a.

En del av samlingen har katalogiserats i Nationalbibliotekets söktjänst.
Samlingens material i formatet
  • Analog
Materialtyp
  • Böcker
  • Småtryck