Calonius-Naumannska samlingen

Samlingens material i formatet

Analog

Calonius-Naumannska samlingen innehåller Sveriges kungliga förordningar, proklamationer, riksdagspublikationer och politiska skrifter från 1500-talet fram till 1824.

Beskrivning av samling

Calonius-Naumannska samlingen innehåller Sveriges kungliga förordningar, proklamationer, riksdagspublikationer och politiska skrifter från 1500-talet fram till 1824. I samlingen finns 25 000 publikationer som i huvudsak härstammar från de rättslärda, professor Matthias Calonius (1737–1817) och svenska justitierådet Christian Naumanns (1810–1888) privatbibliotek. Förutom dessa har enstaka publikationer från flera andra samlingar införts i samlingen, och finskspråkiga proklamationer har flyttats till nationalsamlingen. Publikationerna har bundits i 290 volymer.

Samlingsspråk

Materialtyp

Böcker
Småtryck

Accessionsstatus

Avslutad

Samlingens geografiska omfattning

Nordiska länderna Finland

Tillgänglighet och användningsbegränsningar

Endast för användning i specialläsesalen