Broschyrer

Samlingens material i formatet

Analog

Samlingen innehåller tryckta broschyrer om produkter som har tillverkats eller sålts i Finland.

Beskrivning av samling

Samlingen innehåller tryckta broschyrer om produkter som har tillverkats eller sålts i Finland. Materialet omfattar reklam, prislistor, planschverk, kataloger samt användarmanualer, service- och instruktionsböcker. Samlingen har organiserats och kan sökas utifrån tillverkarens, importörens eller säljarens namn. 

Samlingen omfattar åren 1945–1999. Produktreklam och småtryck som är äldre och nyare än så finns i grupper enligt ämne. 

Bland produktreklamen återfinns inte förlags- och bokreklam, turistreklam, valreklam, broschyrer om produktionsanläggningar, reklam för serviceinrättningar, filatelireklam eller bostadsbroschyrer. Dessa har placerats i grupper enligt ämne i småtryckssamlingen.

Samlingsspråk

Materialtyp

Småtryck

Accessionsstatus

Avslutad

Samlingens omfattning per tidsperiod

nyare tiden (1900–)