Huvudsamling
Accessionsstatus
Completed

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

Samlingen innehåller tryckta broschyrer om produkter som har tillverkats eller sålts i Finland. Materialet omfattar reklam, prislistor, planschverk, kataloger samt användarmanualer, service- och instruktionsböcker. Samlingen har organiserats och kan sökas utifrån tillverkarens, importörens eller säljarens namn. 

Samlingen omfattar åren 1945–1999. Produktreklam och småtryck som är äldre och nyare än så finns i grupper enligt ämne. 

Bland produktreklamen återfinns inte förlags- och bokreklam, turistreklam, valreklam, broschyrer om produktionsanläggningar, reklam för serviceinrättningar, filatelireklam eller bostadsbroschyrer. Dessa har placerats i grupper enligt ämne i småtryckssamlingen.

Katalog/referensdatabas
  • Samlingen har inte katalogiserats
Samlingens material i formatet
  • Analog
Materialtyp
  • Småtryck
Signum
Om platssignumet saknas, sök med titel eller kontakta kundtjänst.
Kontaktinformation: 
-
Underordnade samlingar
-
Parallella samlingar
-
Index terms: