Böcker i Nationalsamlingen

Samlingens material i formatet

Analog
Digitaliserad
Mikrofilmad

I Nationalsamlingens boksamling ingår tryckt material i monografiform från början av 1800-talet fram till dags dato som erhålls som friexemplar och som är av

Beskrivning av samling

I Nationalsamlingens boksamling ingår tryckt material i monografiform från början av 1800-talet fram till dags dato som erhålls som friexemplar och som är avsett att spridas till allmänheten i Finland.

Samlingen är tvådelad i facklitteratur och skönlitteratur, och dessa delar har ytterligare organiserats i två tidsperioder: (1) Litteratur publicerad 1810–1972 (s.k. gamla Fennica) och (2) Litteratur publicerad från och med 1973.

 

Materialtyp

Böcker

Accessionsstatus

Kontinuerlig

Nyckelord