Huvudsamling
Parent collection
Accessionsstatus
Kontinuerlig

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

I Nationalsamlingens boksamling ingår tryckt material i monografiform från början av 1800-talet fram till dags dato som erhålls som friexemplar och som är avsett att spridas till allmänheten i Finland.

Samlingen är tvådelad i facklitteratur och skönlitteratur, och dessa delar har ytterligare organiserats i två tidsperioder: (1) Litteratur publicerad 1810–1972 (s.k. gamla Fennica) och (2) Litteratur publicerad från och med 1973.

 

Katalog/referensdatabas
  • Kortkatalog som upprättats över samlingen
  • Bibliografi som upprättats över samlingen
  • Samlingen finns beskriven i referensdatabasen
  • Samlingen har endast delvis katalogiserats
Samlingen har till största delen katalogiserats i Nationalbibliotekets söktjänst. En del av den äldsta litteraturen (fram till 1977) inklusive platsinformation finns dock endast i kartoteket över Nationalsamlingen.
Samlingens material i formatet
  • Analog
  • Digitaliserad
  • Mikrofilmad
Materialtyp
  • Böcker