Bilder i humanistiska samlingen

Samlingens material i formatet

Analog

I Humanistiska samlingen finns stora mängder bildmaterial, så som illustrerade tidskrifter.

Beskrivning av samling

I Humanistiska samlingen finns stora mängder bildmaterial, så som illustrerade tidskrifter.

Storskaliga bilder finns med K-signum tillsammans med kartorna. Det finns stora mängder bildverk med F-signum.

Det finns en separat katalog för bildverk, vilken sträcker sig till cirka 1955.

Materialtyp

Böcker
Tidningar
tidskrifter
Småtryck
Kartor
Bilder

Accessionsstatus

Kontinuerlig