Årsberättelser

Samlingens material i formatet

Analog

Den katalogiserade samlingen innehåller rikligt med årsberättelser. Dessa kan sökas i Nationalbibliotekets söktjänst.

Beskrivning av samling

Den katalogiserade samlingen innehåller rikligt med årsberättelser. Dessa kan sökas i Nationalbibliotekets söktjänst.

I småtryckssamlingen finns årsberättelserna fram till 1972 i samma samling som utgivarens övriga tryckalster. Från och med 1973 har årsberättelserna samlats i en separat grupp. 

Årsberättelser ingår även i olika publikationer, t.ex. årsböcker eller tidskrifter, och därför kan alla inte hittas i katalogerna eller direkt i samlingarna.

Samlingsspråk

Materialtyp

Småtryck

Accessionsstatus

Kumulativ