Huvudsamling
Accessionsstatus
Cumulative

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

Den katalogiserade samlingen innehåller rikligt med årsberättelser. Dessa kan sökas i Nationalbibliotekets söktjänst.

I småtryckssamlingen finns årsberättelserna fram till 1972 i samma samling som utgivarens övriga tryckalster. Från och med 1973 har årsberättelserna samlats i en separat grupp. 

Årsberättelser ingår även i olika publikationer, t.ex. årsböcker eller tidskrifter, och därför kan alla inte hittas i katalogerna eller direkt i samlingarna.

Katalog/referensdatabas
  • Samlingen har endast delvis katalogiserats
  • Samlingen har inte katalogiserats
Samlingens material i formatet
  • Analog
Materialtyp
  • Småtryck
Signum
Om platssignumet saknas, sök med titel eller kontakta kundtjänst.
Kontaktinformation: 
-
Underordnade samlingar
-
Parallella samlingar
-
Index terms: