Armeniaca

Samlingens material i formatet

Analog

Armeniaca-samlingen innehåller armeniskspråkig litteratur som har erhållits som friexemplar och som har tryckts i Kejsardömet Ryssland åren 1828–1917.

Beskrivning av samling

Armeniaca-samlingen innehåller armeniskspråkig litteratur som har erhållits som friexemplar och som har tryckts i Kejsardömet Ryssland åren 1828–1917.

I samlingen finns nästan 3 000 publikationstitlar av fornarmenisk och modern armenisk litteratur samt 87 publikationstitlar av serier.

I samlingen ingår skönlitteratur, andlig litteratur, historia, folkdiktning, grammatikböcker, ordböcker, översatt litteratur, ekonomiska och politiska publikationer, tidningar och tidskrifter samt olika småtryck. 

Samlingsspråk

Materialtyp

Böcker
Tidningar
tidskrifter
Småtryck

Accessionsstatus

Avslutad

Samlingens geografiska omfattning

Sydasien Ryssland

Tillgänglighet och användningsbegränsningar

Endast för användning i specialläsesalen