Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

Armeniaca-samlingen innehåller armeniskspråkig litteratur som har erhållits som friexemplar och som har tryckts i Kejsardömet Ryssland åren 1828–1917.

I samlingen finns nästan 3 000 publikationstitlar av fornarmenisk och modern armenisk litteratur samt 87 publikationstitlar av serier.

I samlingen ingår skönlitteratur, andlig litteratur, historia, folkdiktning, grammatikböcker, ordböcker, översatt litteratur, ekonomiska och politiska publikationer, tidningar och tidskrifter samt olika småtryck. 

Katalog/referensdatabas
  • Tryckt katalog som upprättats över samlingen
Eriksson, Tor-Erik, Libri Armeniaci Bibliothecae Universitatis Helsingiensis. 1951. 1–3 + Supplementum. Helsinki 1951. 653, 76 s. (Handskriven)

Katalogen finns digitaliserad i Doria (tre delar, se länkarna).
Samlingens material i formatet
  • Analog
Materialtyp
  • Böcker
  • Tidningar
  • Aikakauslehdet
  • Småtryck
Signum
H Arm-
Tillgänglighet och användningsbegränsningar
Kontaktinformation: 
-
Underordnade samlingar
-
Parallella samlingar
-
Index terms: 
Nyckelord