Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

Arabica-samlingen innehåller arabiskspråkig litteratur som har erhållits som friexemplar och som har tryckts i Kejsardömet Ryssland åren 1828–1917.

Samlingen innehåller drygt 600 volymer: koraner, koranvetenskap, betydande verk av klassisk arabisk litteratur samt läroböcker.
Tillsammans med samlingarna Caucasica, Persica och Turcica på biblioteket utgör Arabica-samlingen en betydande helhet av islamisk litteratur som tryckts i Ryssland.

Se Halén, Harry, Handbook of Oriental Collections in Finland. London & Malmö 1977. Scandinavian Institute of Asian Studies. Monograph Series 31, s. 268–284. 

Katalog/referensdatabas
  • Kortkatalog som upprättats över samlingen
Alfabetiskt kortregister i specialläsesalen och digitaliserat på Doria (se länken under).
Samlingens material i formatet
  • Analog
Materialtyp
  • Böcker
  • Tidningar
  • Aikakauslehdet
  • Småtryck
Signum
H Arab-
Tillgänglighet och användningsbegränsningar
Kontaktinformation: 
Specialsamlingarna
Kansalliskirjasto
Underordnade samlingar
Parallella samlingar