Arabica

Samlingens material i formatet

Analog

Arabica-samlingen innehåller arabiskspråkig litteratur som har erhållits som friexemplar och som har tryckts i Kejsardömet Ryssland åren 1828–1917.

Beskrivning av samling

Arabica-samlingen innehåller arabiskspråkig litteratur som har erhållits som friexemplar och som har tryckts i Kejsardömet Ryssland åren 1828–1917.

Samlingen innehåller drygt 600 volymer: koraner, koranvetenskap, betydande verk av klassisk arabisk litteratur samt läroböcker.
Tillsammans med samlingarna Caucasica, Persica och Turcica på biblioteket utgör Arabica-samlingen en betydande helhet av islamisk litteratur som tryckts i Ryssland.

Se Halén, Harry, Handbook of Oriental Collections in Finland. London & Malmö 1977. Scandinavian Institute of Asian Studies. Monograph Series 31, s. 268–284. 

Samlingsspråk

Materialtyp

tidskrifter
Böcker
Småtryck
Tidningar

Accessionsstatus

Avslutad

Tillgänglighet och användningsbegränsningar

Endast för användning i specialläsesalen