Amerikafinländska samlingen

Samlingens material i formatet

Analog
Digitaliserad

I Amerikafinländska samlingen ingår finsk-, svensk- och engelskspråkig litteratur från 1876–1977 som publicerats i USA och Kanada.

Beskrivning av samling

I Amerikafinländska samlingen ingår finsk-, svensk- och engelskspråkig litteratur från 1876–1977 som publicerats i USA och Kanada. Samlingen omfattar cirka 2 100 böcker samt 500 tidningar och tidskrifter. Den innehåller också serier, årspublikationer, småtryck och musikalier. I samlingen ingår religiös och politisk litteratur och övrig samhällslitteratur samt ursprunglig och översatt skönlitteratur.

Från och med 1978 har den amerikafinländska litteraturen placerats bland övrig litteratur i Nationalsamlingen.

Materialtyp

Böcker
Tidningar
tidskrifter
Småtryck
noter och musikalier

Accessionsstatus

Avslutad