Huvudsamling
Accessionsstatus
Completed

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

I Amerikafinländska samlingen ingår finsk-, svensk- och engelskspråkig litteratur från 1876–1977 som publicerats i USA och Kanada. Samlingen omfattar cirka 2 100 böcker samt 500 tidningar och tidskrifter. Den innehåller också serier, årspublikationer, småtryck och musikalier. I samlingen ingår religiös och politisk litteratur och övrig samhällslitteratur samt ursprunglig och översatt skönlitteratur.

Från och med 1978 har den amerikafinländska litteraturen placerats bland övrig litteratur i Nationalsamlingen.

Katalog/referensdatabas
  • Kortkatalog som upprättats över samlingen
  • Samlingen finns beskriven i referensdatabasen
  • Samlingen har endast delvis katalogiserats
Samlingen har delvis katalogiserats i Fennica-databasen (från och med 1901). Uppgifter om den del av samlingen som saknas i databasen finns i Nationalsamlingens huvudkartotek och i kartoteket över Amerika-litteratur i anslutning till detta på 2:a våningen i Fabiania.
Samlingens material i formatet
  • Analog
  • Digitaliserad
Materialtyp
  • Böcker
  • Tidningar
  • Aikakauslehdet
  • Småtryck
  • noter och musikalier