Alexandra Gripenbergs samling

Samlingens material i formatet

Analog

Alexandra Gripenberg (1857–1913) var den finländska kvinnorörelsens banbrytare och publicerade rikligt med litteratur i kvinnofrågor.

Beskrivning av samling

Alexandra Gripenberg (1857–1913) var den finländska kvinnorörelsens banbrytare och publicerade rikligt med litteratur i kvinnofrågor. Samlingen omfattar cirka 300 böcker samt småtryck, tidskrifter och tidningar. Samlingen förvaras som en helhet.

Samlingsspråk

Materialtyp

tidskrifter
Böcker
Småtryck
Tidningar

Accessionsstatus

Avslutad

Samlingens geografiska omfattning

Europa Nordiska länderna Finland

Tillgänglighet och användningsbegränsningar

Endast för användning i specialläsesalen