Aboica

Samlingens material i formatet

Analog

Aboica-samlingen omfattar de tryckta, utländska böcker i biblioteket vid Kungliga Akademien i Åbo som klarade sig i Åbo brand 1827.

Beskrivning av samling

Aboica-samlingen omfattar de tryckta, utländska böcker i biblioteket vid Kungliga Akademien i Åbo som klarade sig i Åbo brand 1827. Dessa flyttades till Helsingfors 1828 i samband med flytten av universitetet. Den bibliotekshistoriska samling som bildades 1947 omfattar 347 verk samt dissertationer, totalt 729 publikationstitlar i 483 volymer.

Samlingsspråk

Materialtyp

Böcker

Accessionsstatus

Avslutad

Tillgänglighet och användningsbegränsningar

Endast för användning i specialläsesalen