Huvudsamling
Accessionsstatus
Completed

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

Aboica-samlingen omfattar de tryckta, utländska böcker i biblioteket vid Kungliga Akademien i Åbo som klarade sig i Åbo brand 1827. Dessa flyttades till Helsingfors 1828 i samband med flytten av universitetet. Den bibliotekshistoriska samling som bildades 1947 omfattar 347 verk samt dissertationer, totalt 729 publikationstitlar i 483 volymer.

Katalog/referensdatabas
  • Tryckt katalog som upprättats över samlingen
  • Samlingen finns beskriven i referensdatabasen
Samlingen har katalogiserats i Nationalbibliotekets söktjänst.

F.W. Pippings originalkatalog som överbibliotekarie Jorma Vallinkoski senare har kompletterat med kommentarer finns i bibliotekets ämbetsarkiv. En kopia finns i Specialläsesalen.
Samlingens material i formatet
  • Analog
Materialtyp
  • Böcker
Signum
H Ab.
Tillgänglighet och användningsbegränsningar
Kontaktinformation: 
Specialsamlingarna
Kansalliskirjasto
Underordnade samlingar
-
Parallella samlingar
Index terms: 
Nyckelord