Huvudsamling
Accessionsstatus
Completed

Tabs

Beskrivning av samling och tillgänglighet
Beskrivning av samling

A. E. Nordenskiölds samling omfattar historiska kartor, geografisk litteratur, reseskildringar och en samling av raritetsböcker som forskaren och upptäcktsresanden Adolf Erik Nordenskiöld samlade under slutet av 1800-talet. År 1997 infördes samlingen i Unescos register Memory of the World.

Samlingen innehåller rikligt med sällsynt äldre kartografisk och geografisk litteratur, cirka 3 870 publikationstitlar, ett antal handskrifter och cirka 24 000 kartor. I samlingen ingår bland annat mycket litteratur om de arktiska områdena, en i det närmaste fullständig serie av Ptolemaios kartor och ett stort antal verk om upptäckten av Amerika. I sin helhet ger samlingen en unik bild av hur den geografiska kunskapen har ökat i västvärlden. Nordenskiölds samling är en de mest kompletta beskrivningarna av kartografins historia i världen.

Katalog/referensdatabas
  • Tryckt katalog som upprättats över samlingen
  • Samlingen finns beskriven i referensdatabasen
  • Samlingen har endast delvis katalogiserats
Tryckt katalog:
The A. E. Nordenskiöld Collection in the Helsinki University Library. Annotated Catalogue of Maps made up to 1800. Vol. I–III. Compiled by Ann-Mari Mickwitz, Leena Miekkavaara and Tuula Rantanen. Vol. IV. Compiled by Tuula Rantanen. Vol. V:1–2. By Cecilia af Forselles-Riska. Helsinki 1979–1995.

Samlingen har delvis katalogiserats i Nationalbibliotekets söktjänst.
Samlingens material i formatet
  • Analog
  • Digitaliserad
Samlingen har delvis digitaliserats i Doria.


Materialtyp
  • Böcker
  • Aikakauslehdet
  • Kartor