Hoppa till huvudinnehåll

Samlingar och material på webben

Innehållsförteckning

Via tjänsten digi.nationalbiblioteket.fi har du tillgång till inhemska digitaliserade dagstidningar, tidskrifter och småtryck. 
Doria (www.doria.fi) är ett publikationsarkiv som förvaltas av Nationalbiblioteket och omfattar material från flera olika organisationer.

Samlingen Skatter

Samlingen Skatter innehåller digitaliserade böcker, kartor och manuskript.

Tidskrifter

I tjänsten digi.nationalbiblioteket.fi finns digitaliserade versioner av alla dagstidningar som utkommit i Finland 1771–1929. Tidskrifter som är nyare än så finns tillgängliga på alla friexemplarsbibliotek i Finland.

Följande tidningar har du tillgång till via tjänsten Peri+ vid de bibliotek som ingått avtal:

Lakimies 1903–1999

Suomi 1841–1938

Historiallinen aikakauskirja 1903–1999

Kirjallisuuslehti 1932–1938 

Aika 1906–1922

Valvoja-Aika 1923–1943

Datakatalogen

Data och metadata som Nationalbiblioteket självt producerat är fritt tillgängliga för alla. Nationalbiblioteket erbjuder ett flertal datalager och gränssnitt som har publicerats open access med CCO-licens. Ytterligare information om materialen och användningsmöjligheterna finns samlade i Datakatalogen.

Samlingen Fenno-Ugrica

Samlingen Fenno-Ugrica är en digital samling av finsk-ugriska publikationer. Samlingen består av monografier och dagstidningar publicerade på 20 olika språk. Det finns omkring 1 500 digitaliserade monografititlar och över 110 periodiska publikationstitlar.

Samlingen Fragmenta membranea

Samlingen Fragmenta membranea innehåller lejonparten av det som återstår av böckerna som skrevs och användes i de östra delarna av det medeltida svenska riket, i Åbo stift. Fragmenta membranea innehåller 9 319 digitaliserade pergamentblad som härstammar från sekelskiftet 900-1000 ända till mitten av 1500-talet.

Medborgarkriget och självständigheten

Med anledning av det självständiga Finlands 100-årsjubileum har Nationalbiblioteket digitaliserat ett urval av det originalmaterial som hänger ihop med händelserna 1917 och 1918 och som finns i bibliotekets samlingar.

Bokhistoria

Samlingen Skönlitteratur och barnböcker innehåller skönlitteratur och barnlitteratur från 1800-talet och framåt. Samlingen omfattar också många småskrifter (traktat) och böcker ur bokserier som publicerats för barn.

Samlingen Skillingtryck innehåller visor som skildrar betydelsefulla eller märkliga händelser (t.ex. Titanics undergång, naturkatastrofer, brott) eller personliga upplevelser. Skillingtryck trycktes och spreds på lösa ark, och de förmedlade kunskap och breddade människornas världsbild.

Samlingen Grammatik finns i Doria.

Klassikerbiblioteket

Klassikerbiblioteket innehåller en samling digitaliserade klassiska finländska skönlitterära verk från 1800-talet och 1900-talets början. 

Geografi och resor

Samlingen innehåller ett urval av litteratur om geografi och resor. Litteraturen härstammar från 1600-talet till 1900-talets början och antingen handlar om Finland eller har skrivits av finländare. Det digitala materialet innehåller bl.a. läroböcker i geografi, resehandböcker och reseskildringar.

Nordenskiölds kartsamling

Forskaren och upptäcktsresanden Adolf Erik Nordenskiöld (1832–1901) samlade under slutet av 1800-talet ett stort antal sällsynta historiska kartor, litterära geografiska verk och reseskildringar. I Doria finns ett representativt urval ur Nordenskiölds kartsamling

Småtryck

Småtryckssamlingen innehåller ett urval av digitaliserade broschyrer, reklamblad, kataloger och prislistor, handböcker och manualer, meddelanden och andra små tryckalster. Tryckalstren handlar om bl.a. resor, djurskydd, kvinnosaken, folkförsörjning, etikett och fordon. Publikationer finns från en period på över hundra år, från första halvan av 1800-talet till år 1944.

Raita – musik från gamla grammofonskivor

Samlingen Raita innehåller inhemska ljudinspelningar som är fria från upphovsrätt och som du kan lyssna till i bibliotekets utrymmen via sidorna.

Dagstidningar

Nationalbiblioteket har digitaliserat alla dagstidningar som utkommit i Finland 1771–1929, och de är fritt tillgängliga via tjänsten digi.nationalbiblioteket.fi. De nyare dagstidningarna är tillgängliga i digitaliserad form på friexemplarsbiblioteken.

Europeiska digitaliserade dagstidningar hittar du i tjänsten Europeana.

Kartor och atlaser över Finland

Samlingen innehåller ett omfattande urval av historiska kartor och atlaser över Finland från 1500-talet till mitten av 1900-talet.

Kartorna återspeglar förändringarna i Finlands kartbild. De åskådliggör historien för Finlands politiska ställning och inre förvaltning, trafikförbindelsernas utveckling och tätorternas tillväxt.

Dissertationer vid Kungliga akademin i Åbo

Nationalbiblioteket har digitaliserat en bred samling av dissertationer och andra examensarbeten som publicerats vid Kungliga Akademien i Åbo (lat. Regia academia aboensis) 1642–1828. Samlingen Dissertationer vid Kungliga akademin i Åbo.

Urho Kekkonens publicerade skrifter

Samlingen omfattar den skriftliga produktionen av Urho Kekkonen publicerad under hans livstid och skrifter i publikationer redigerade av Ari Uino 1997–2000. Materialet omfattar varken texter tryckta efter presidentens död eller originalmanuskript, som förvaras i Urho Kekkonens arkiv i Orimattila.

Webbarkivet

I webbarkivet har webbinnehåll lagrats på ett representativt och mångsidigt sätt sedan 2006. Det utökas årligen genom automatisk insamling, arkivering av finländskt material, tematiska insamlingar och nyhetsinsamling. Webbarkivets material kan användas vid friexemplarsbiblioteken. Via webbarkivets index kan du var som helst kontrollera om en webbsida arkiverats i webbarkivet, och vid friexemplarsbiblioteken kan du göra ordsökningar i materialet.