Hoppa till huvudinnehåll

Projekt

Nationalbiblioteket utvecklar sin verksamhet genom projekt vars resultat integreras i bibliotekets grundfunktioner. Dessutom utvecklar biblioteket sin sakkunnighet och omvärld genom medverkan i projekt med extern finansiering.

Nationalbiblioteket arbetar för närvarande med många projekt. Vi bifogar en beskrivning av de väsentligaste projekten jämte deras målsättning och slutresultat.

Books of the Medieval Parish Church

Books of the Medieval Parish Church (BOMPAC) är ett ERC Starting Grant-projekt som leds av Jaakko Tahkokallio och tar plats in Nationalbiblioteket. Projektet forskar i medeltida församlingars skriftliga material utgående ifrån pergamentfragment från Nationalbiblioteket samt Riksarkivet i Stockholm. Projektet publicerar artiklar och forskningsdata i enlighet med principerna om öppen vetenskap.

Digitalt öppet minne (DAM)

Syftet med projektet Digitalt öppet minne (DAM) är att förbättra möjligheterna till att utnyttja stora mängder digitalt material. I projektet kombineras digitalt material, dess användare och samarbetspartner samt förbättras tillgången till material genom att kombinera och klassificera information samt underlätta fortsatt bruk av information.

Jean Sibelius Works (JSW)

Den kompletta kritiska editionen av Jean Sibelius verk (JSW) är ett unikt internationellt publikationsprojekt i Finland. Projektet som inleddes 1996 publicerar Sibelius livsverk i sin helhet i editioner som baserar sig på grundliga studier av källor. JSW erbjuder både information till forskare och en grund för presentationer av Sibelius verk. Publikationsserien kommer att omfatta 60 volymer när den är klar.

NewsEye: A Digital Investigator for Historical Newspapers

Forskningsprojektet NewsEye överskrider vetenskapsområdens gränser genom att främja skapandet av nya koncept, metoder och verktyg för digital humaniora och förbättra tillgången till historiskt material för en mångsidig användargrupp. Projektet kombinerar humanistiska vetenskapernas, datavetenskapens och bibliotekfältets kompetens och producerar nya metodologiska färdigheter för bland annat textigenkänning av historiska texter, isolering av artiklar och identifiering av namn. Projektet finansieras av Europeiska Unionens Union Horizon 2020-program.

Tutkain 2020-2022

Projektet Tutkain gör de årgångar av digitaliserade finländska tidningar och tidskrifter utgivna 1930–2018 som hör till Nationalbibliotekets samlingar tillgängliga för forskning. Med forskning avses vetenskapliga och konstnärliga icke-kommersiella forskningsprojekt, examensarbeten, undersökningar eller slutarbeten som utförs av studerande, forskare eller undervisnings- och forskningspersonal.

Digitalisering av arbetartidningar

Projektet digitaliserar arbetartidningarnas material som ett historiskt kontinuum fram till 31.12.1966. De digitaliserade arbetartidningarna som ingår i projektet är Suomen Sosiaalidemokraatti, Työkansan Sanomat, Vapaa Sana och Kansan Uutiset.
 

Digitalisering av Uusi Suomi

I projektet digitaliseras materialet i Uusi Suometar och Uusi Suomi som ett historiskt kontinuum under tidskriftens hela utgivningsperiod 4.1.1869–29.2.1991.

 

Digitalisering och tillhandahållande av svenskspråkiga dagstidningar

Projektet tillgängliggör alla svenskspråkiga tidningar som publicerats i Finland som ett historiskt kontinuum i digital form och för digitalt bruk.

 

Digitalisering av Hevosurheilulehti

 Inom projektet digitaliseras Hevoslehti, senare känt som Hevostalous och sedan 1972 som Hevosurheilu, som ett historiskt kontinuum fram till slutet av år 2021.

 

Digitalisering av Helsingin Sanomat och Ilta-Sanomat

Inom projektet digitaliseras material från Helsingin Sanomat och Ilta-Sanomat som ett historiskt kontinuum från början av tidningens historia till och med 31.12.1979. . I enlighet med kulturmateriallagen och upphovsrättslagen öppnar Nationalbiblioteket upp allt material som det digitaliserar gratis för forskare och medborgare på tjänsten digi.kansalliskirjasto.fi på Nationalbiblioteket och andra friexemplarsbibliotek Materialet bevaras även permanent i digitalt format och för digitalt bruk enligt PAS-standarderna.

Indextermer