Projekt

Nationalbiblioteket utvecklar sin verksamhet genom projekt vars resultat integreras i bibliotekets grundfunktioner. Dessutom utvecklar biblioteket sin sakkunnighet och omvärld genom medverkan i projekt med extern finansiering.

Nationalbiblioteket arbetar för närvarande med många projekt. Vi bifogar en beskrivning av de väsentligaste projekten jämte deras målsättning och slutresultat.

 • Constantine the African’s Pantegni

  Pantegni användes vitt och brett som läro- och handbok vid Europas första universitet och medicine skolor från 1100-talet. Verket är den första omfattande allmänna översikten av medicinsk kunskap skriven på latin, som innebar en revolution för västerländsk medicin och lyfte den till en nivå. Verket baserar sig på en originaltext på arabiska, al-Kitāb al-Malakī av Haly Abbas (ca 930–994).

 • Tutkain 2020-2022

  Projektet Tutkain gör de årgångar av digitaliserade finländska tidningar och tidskrifter utgivna 1930–2018 som hör till Nationalbibliotekets samlingar tillgängliga för forskning. Med forskning avses vetenskapliga och konstnärliga icke-kommersiella forskningsprojekt, examensarbeten, undersökningar eller slutarbeten som utförs av studerande, forskare eller undervisnings- och forskningspersonal.

 • Translocalis

  Translocalis är ett digitalt historieprojekt som samlar ihop och forskar läsarbrev i 1800-talets finskspråkiga tidningar och bygger en öppen databas av dem. Lokala läsarbrev från 1700- och 1800-talet utgör ett omfattande och mångstämmigt källmaterial 

 • Digitalisering av Uusi Suomi

  När projektet avslutas kommer tidningsmaterialet i Uusi Suometar och Uusi Suomi att vara en obruten historisk kedja i digitalt format från 122 år. Mer än 600 000 sidor tidningsmaterial från dessa tidningar kommer att finnas digitalt tillgängligt vid projektets slut.

 • Upphovsrättsorganisationer tar i bruk ISNI-identifikatorer

  Projektets mål är att på ett heltäckande vis ta fram ISNI-identifikatorer för rättsinnehavare som representeras av de medverkande upphovsrättsorganisationerna. I praktiken betyder detta att ISNI-identifikatorer läggs till i organisationernas databaser, i uppgifterna om rättsinnehavarna.

 • Digitalisering och tillhandahållande av svenskspråkiga dagstidningar

  Enligt kulturmateriallagen och upphovsrättslagen finns allt digitaliserat material endast tillgängligt på skyddade arbetsstationer i Nationalbiblioteket och friexemplarsbibliotek samt Riksdagsbiblioteket.
  Inom projektet öppnas tillgången till digitaliserat svenskspråkigt tidningsmaterial som publicerats i Finland fram till den 31.12.1949 före utgången av år 2021 via digi.kansalliskirjasto.fi.

 • Digitalisering av Helsingin Sanomat och Ilta-Sanomat

  Totalt kommer projektet att digitalisera och öppna uppskattningsvis 550 000 nya sidor. I slutet av projektet kommer Helsingin Sanomat och Ilta-Sanomat att finnas som en obruten historisk kedja i digital form fram till 31.12.1979. Sammanlagt kommer nästan en miljon sidor tidningsmaterial från Helsingin Sanomat och Ilta-Sanomat att vara tillgängligt i digital form när projektet avslutas

 • Books of the Medieval Parish Church

  Books of the Medieval Parish Church (BOMPAC) är ett ERC Starting Grant-projekt som leds av Jaakko Tahkokallio och tar plats in Nationalbiblioteket. Projektet forskar i medeltida församlingars skriftliga material utgående ifrån pergamentfragment från Nationalbiblioteket samt Riksarkivet i Stockholm. Projektet publicerar artiklar och forskningsdata i enlighet med principerna om öppen vetenskap.

 • Jean Sibelius Works (JSW)

  Den kompletta kritiska editionen av Jean Sibelius verk (JSW) är ett unikt internationellt publikationsprojekt i Finland. Projektet som inleddes 1996 publicerar Sibelius livsverk i sin helhet i editioner som baserar sig på grundliga studier av källor. JSW erbjuder både information till forskare och en grund för presentationer av Sibelius verk. Publikationsserien kommer att omfatta 60 volymer när den är klar.