Samarbete, samarbetspartner och nätverksarbete

Nationalbiblioteket planerar och utvecklar sin verksamhet i samarbete med kunder och centrala intressegrupper.

Nätverksarbete

För att säkra framgångsrikt samarbete kring de nationella tjänster som Nationalbiblioteket producerar har vi tagit fram olika mekanismer som främjar nätverkande och diskussion. Till dessa hör till exempel råd, styrgrupper och konsortier.

Samarbetspartner

Nationalbiblioteket producerar sina tjänster och deltar i mer omfattande samhällelig utvecklingsverksamhet i samarbete med finländska och internationella partner. Varje samarbetsförhållande är unikt och grundar sig på parternas expertis och insats. Kärnan i samarbetet är en förnuftig och flexibel fördelning av kunskaper, resurser och ansvar.

Samarbete

Nationalbiblioteket planerar och utvecklar sin verksamhet i samarbete med kunder och centrala intressegrupper.

Projekt (öppnas i en ny flik)

Nationalbiblioteket utvecklar sin verksamhet genom projekt vars resultat integreras i bibliotekets grundfunktioner. Dessutom utvecklar biblioteket sin sakkunnighet och omvärld genom att medverka i projekt med extern finansiering.

Vårt digitala kulturarv

Undervisnings- och kulturministeriets digitala kulturarvshelhet upprätthåller tjänster med uppgift att förbättra tillgången och tillgängligheten till kulturarvsinformation. I tjänstehelheten ingår också att förbättra informationens långvariga förvaring. Nationalbiblioteket ansvarar för kommunikationen om helheten.

Forskningssamarbete

Vårt mål är att genom samarbete förbättra förutsättningarna för forskning inom kultur och samhälle och att göra våra material och tjänster brett tillgängliga för forskare. Vi utvecklar våra tjänster för forskare i samarbete med forskarsamhället.