Hoppa till huvudinnehåll

Samarbete, samarbetspartner och nätverksarbete

Nationalbiblioteket planerar och utvecklar sin verksamhet i samarbete med kunder och centrala intressegrupper.

Nätverksarbete

Sida
För samarbeten som är förknippade med nationella tjänster och produceras av Nationalbiblioteket har vi skapat diskussioner och mekanismer som främjar nätverkande, till exempel råd, styrgrupper och konsortier.
Nätverksarbete

Samarbetspartner

Sida
Nationalbiblioteket producerar sina tjänster och deltar i mer omfattande samhällelig utvecklingsverksamhet i samarbete med finländska och internationella partner. Varje samarbetsförhållande är unikt och grundar sig på parternas expertis…
Samarbetspartner

Samarbete

Sida
Nationalbiblioteket planerar och utvecklar sin verksamhet i samarbete med kunder och centrala intressegrupper.
Samarbete

Projekt

Sida
Nationalbiblioteket utvecklar sin verksamhet genom projekt vars resultat integreras i bibliotekets grundfunktioner. Dessutom utvecklar biblioteket sin sakkunnighet och omvärld genom medverkan i projekt med extern finansiering.
Projekt