Samarbete

Nationalbiblioteket planerar och utvecklar sin verksamhet i samarbete med kunder och centrala intressegrupper. Nedan presenterar vi i varierande sammanhang samarbetsformer som erbjuds av vårt bibliotek.