Regler för specialläsesalen

Godkända av överbibliotekarien 29.10.2019

Regler för specialläsesalen

I specialläsesalen kan Nationalbibliotekets kunder studera bibliotekets äldsta och mest unika material. Material som bör hanteras försiktigt, som handskrifter, kartor och material ur nationalsamlingen och specialsamlingarna, levereras till specialläsesalen.

För att kunna använda materialet i specialläsesalen behöver kunderna Nationalbibliotekskortet, med vilket de loggar in när de ska använda salen.

För en del av samlingarna behövs ett separat tillstånd, och de får endast användas under övervakning.

Originalversionen av material som har digitaliserats, mikrofilmats eller finns tillgängligt som faksimil kan inte användas utan användningstillstånd. Materialet som hör till Reenpääs samling utgör ett undantag till detta.

I salen kan man reservera högst 5 manuskriptenheter och 10 böcker i taget.

Det är inte tillåtet att föra ut material från specialläsesalen.

Det är inte tillåtet att ta med väskor, egna böcker eller datorfodral till specialläsesalen. De kan förvaras i skåpen med lås som finns i hallen utanför salen. Också bibliotekets egna korgar ska lämnas utanför.

Den jourhavande övervakaren kan ge en kund tillstånd att ta med en bok som är nödvändig för forskningen till specialläsesalen. Kunden måste visa boken för den jourhavande bibliotekarien när hen lämnar salen.

I specialläsesalen finns blyertspennor och papper som kan användas för att göra anteckningar. Kunden måste visa pappren för läsesalens övervakare när hen lämnar salen.

Övervakaren visar kunden till en läsplats.

Det är inte tillåtet att ta kopior själv, men kopior levereras på beställning om kopieringsbegränsningarna och förvaringsprinciperna tillåter det.

De separata anvisningarna som ges för hanteringen av material ska följas.