Tutkain 2020-2022

Nationalbiblioteket och Kopiosto har avtalat om rätten att i projektet Tutkain 2020–2022 göra det tidnings- och tidskriftsmaterial som hör till bibliotekets samlingar tillgängligt med hjälp av tjänsten digi.kansalliskirjasto.fi.

Mål och uppgifter

I Nationalbibliotekets samlingar ingår digitaliserade årgångar av finländska tidningar och tidskrifter utgivna 1930–2018. Projektet Tutkains uppgift är att göra dessa tillgängliga för forskning. Med forskning avses vetenskapliga och konstnärliga icke-kommersiella forskningsprojekt, examensarbeten, undersökningar eller slutarbeten som utförs av studerande, forskare eller undervisnings- och forskningspersonal.

Materialet som omfattas av projektet Tutkain har licenserats för användning av 15 finländska högskolor. Högskolorna får ge användare som har identifierat sig med HAKA-inloggning tillgång till Nationalbibliotekets digitaliserade tidningsmaterial för forskningssyfte. Materialet finns i tjänsten digi.kansalliskirjasto.fi. Användare får enligt avtalet också analysera tidningsmaterialet maskinellt och skapa dataset för verifiering och återanvändning av forskningsdata.

Inrättat av

Nationalbiblioteket

Verksamhetsperiod

-

Projektstatus

Färdiga

Finansiär/-er

Nationalbiblioteket

Samarbetspartner

Nationalbiblioteket, Kopiosto