Tutkain 2020-2022

Nationalbiblioteket och Kopiosto har avtalat om rätten att i samband med projektet Tutkain 2020–2022 göra det tidnings- och tidskriftsmaterial som hör till bibliotekets samlingar tillgängligt med hjälp av tjänsten digi.kansalliskirjasto.fi.

Mål och uppgifter

Projektet Tutkain gör de årgångar av digitaliserade finländska tidningar och tidskrifter utgivna 1930–2018 som hör till Nationalbibliotekets samlingar tillgängliga för forskning. Med forskning avses vetenskapliga och konstnärliga icke-kommersiella forskningsprojekt, examensarbeten, undersökningar eller slutarbeten som utförs av studerande, forskare eller undervisnings- och forskningspersonal.

Materialet som omfattas av projektet Tutkain har licenserats för användning av 15 finländska högskolor. Högskolorna får ge användare som har identifierat sig med HAKA-inloggning tillgång till Nationalbibliotekets digitaliserade tidningsmaterial som finns tillgängligt i tjänsten digi.kansalliskirjasto.fi för användning i forskningssyfte. Användare får också enligt avtalet analysera tidningsmaterialet maskinellt och skapa dataset för verifiering och återanvändning av forskningsdata.

Inrättat av

Nationalbiblioteket

Verksamhetsperiod

-

Projektstatus

Pågående

Finansiär/-er

Kansalliskirjasto

Samarbetspartner

Kansalliskirjasto, Kopiosto