Translocalis

Läsarbreven som medborgarsamhällets röst och nytt kulturarv 

Projektet utförs av Tammerfors universitets kompetenscenter HEX (Academy of Finland Centre of Excellence in the History of Experiences) i samarbete med Nationalbiblioteket. 

 

Mål och uppgifter

Translocalis är ett digitalt historieprojekt som både undersöker läsarbrevskulturen i den finskspråkiga 1800-talspressen och bygger en databas över den. Projektet samlar in, forskar i och tillgängliggör tidigare outnyttjade lokala läsarbrev från 1700- och 1800-talet. Breven är egenhändigt författade av finskpråkiga personer och utgör ett omfattande och mångstämmigt källmaterial.  

Translocalis arbetsgrupp har tidigare använt pressmaterialet på digi.nationalbiblioteket.fi för att ta fram lokala läsarbrev som digitala urklipp. Nu ska urklippen och det arbete som utvecklingsprojektet gjorde användas. Urklippens innehåll omvandlas till en sökbar samling som utökas med mer innehåll. 

Translocalis-databasen kommer att publiceras som en del av Nationalbibliotekets digitala samlingar på digi.nationalbiblioteket.fi

Effekter

Det kombinerade vetenskaps- och kulturprojektets mål är att teckna en ny bild av det finska samhället och medborgarsamhällets framväxt, och på så sätt omdefiniera den finländska självförståelsen nu och i framtiden, 

Det nya kulturarvsmaterial som projeket tar fram ger både professionella forskare och hobbyhistoriker en inblick i det finska samhället och medborgarsamhällets historia. Samtidigt tar man fram nytt material för kultur- medie- lokal- och släkthistoria. Projektets forskningsarbete presenterar en ny tolkning av det finländska medborgarsamhällets framväxt.

Den finskspråkiga 1800-talspressens läsarbrev gjorde den finskspråkiga pressen till ett tidigt forum för interaktion, som har beröringspunkter med det världsomvälvande brytningsskede som nu pågår inom utvecklingen av moderna informationsnätverk och sociala medier. Ett av projektets resultat är också att skapa historisk förståelse för vår samtid som präglas av digital kommunikation. 

Inrättat av

Nationalbiblioteket

Verksamhetsperiod

-

Projektstatus

Färdiga

Finansiär/-er

Alfred Kordelins stiftelse

Samarbetspartner

Tammerfors universitet, HEX (Academy of Finland Centre of Excellence in the History of Experiences)