Translocalis

Läsarbreven som medborgarsamhällets röst och nytt kulturarv 

Projektet utförs av Tammerfors universitet HEX (Academy of Finland Centre of Excellence in the History of Experiences) i samarbete med Nationalbiblioteket. 

 

Mål och uppgifter

Translocalis är ett digitalt historieprojekt som samlar ihop och forskar läsarbrev i 1800-talets finskspråkiga tidningar och bygger en öppen databas av dem. Lokala läsarbrev från 1700- och 1800-talet utgör ett omfattande och mångstämmigt källmaterial 

Translocalis-databasen kommer att publiceras i Nationalbibliotekets digitala samlingar digi.nationalbiblioteket.fi

Effekter

Målet för det kombinerade vetenskaps- och kulturprojektet är att omgestalta uppkomsten av det finska samhället och medborgarsamhället och härigenom omdefiniera den finska självförståelsen nu och framdeles. 

Inrättat av

Nationalbiblioteket

Verksamhetsperiod

-

Projektstatus

Pågående

Finansiär/-er

Alfred Kordelinin säätiö

Samarbetspartner

Tammerfors universitet, HEX (Academy of Finland Centre of Excellence in the History of Experiences)