TAJUA – öppen publicering av vetenskap

TAJUA-projektet består av flera relativt självständiga delprojekt. Som resultat av projektet skapas nya tjänster, utredningar och dokumentationer samt helt nya handlingssätt.

Grundläggande infrastruktur för parallellpublicering är ett allmänt använt och förmånligt sätt att publicera vetenskaplig forskning som parallellpublikationer. Infrastrukturen är lätt att ta i bruk i forskningsorganisationer, och den är lätt för forskare att använda.

Allmänna principer för öppen publicering uppstår som ett resultat av expertarbetet inom projektet och arbetet i ett omfattande samarbetsnätverk. Principerna dokumenteras och utbildningsmaterial utarbetas utifrån dem. Som stöd för samarbetet skapas ett samarbetsnätverk.

Stödmodell för öppen publicering grundar sig på utredningar och är ett lösningsförslag på hur man kan täcka författaravgifterna särskilt vid publicering i internationella Open Access-tidningar.

Beskrivningsverktyg för forskningsdata säkerställer att man kan hantera, hitta och återanvända datamaterial. Det är ett lättanvänt verktyg för forskare för skapande av högkvalitativ och standardmässig metadata om forskningsdata.

Identifikator- och namndatatjänster för forskningsmaterial är viktiga stödtjänster som är nödvändiga för högkvalitativ materialhantering, hänvisningar mellan material och produktion av öppna länkade data.

Långvarig tillgänglighet till resultat av öppen vetenskap grundar sig på tjänsten Tutkimus-PAS.

 

 

Mål och uppgifter

TAJUA-projektets mål är att avsevärt öka en snabb, permanent och äkta open access till resultat av det finländska vetenskapliga arbetet. Målet uppnås genom att utveckla kanalerna för öppen publicering och förbättra kvaliteten på verksamheten. Projektet hjälper forskare och forskningsorganisationer att öka den öppna publiceringen av forskningsdata och vetenskapliga artiklar. Dessutom förbättrar det kvaliteten på publiceringsprinciperna och metadata inom öppen vetenskap. Därigenom gör projektet det lättare att hitta, sprida och återanvända resultat av öppen vetenskap.

Inrättat av

Nationalbiblioteket
Biblioteksnättjänsterna

Verksamhetsperiod

-

Projektstatus

Färdiga

Finansiär/-er

Undervisnings- och kulturministeriet

Samarbetspartner

Projektet Öppen vetenskap och forskning, FinELib-konsortiet