NewsEye: A Digital Investigator for Historical Newspapers

Mål och uppgifter

Forskningsprojektet NewsEye överskrider vetenskapsområdens gränser genom att främja skapandet av nya koncept, metoder och verktyg för digital humaniora och förbättra tillgången till historiskt material för en mångsidig användargrupp. Projektet kombinerar humanistiska vetenskapernas, datavetenskapens och bibliotekfältets kompetens och producerar nya metodologiska färdigheter för bland annat textigenkänning av historiska texter, isolering av artiklar och identifiering av namn. Projektet finansieras av Europeiska Unionens Union Horizon 2020-program.

Forskare vid avdelningen för digital humaniora vid Helsingfors universitet har valt ut finländska tidningar fram till 1918 som ska behandlas i projektet. Nationalbiblioteket levererar tidningsdata för projektet och testar de forsknings- och andra användningsverktyg som utvecklas. Dessutom utför Nationalbiblioteket kommunikationssamarbete med andra nationella bibliotek i projektet.

137 projekt konkurrerade om finansiering, varav endast ett fåtal fick finansiering i en tvåstegssökning.

Effekter

Som ett resultat av projektet kommer programvaruverktyg att skapas för att hjälpa forskare inom digital humaniora och andra användare av historiskt tidningsmaterial. Som en del av projektet kommer användbarheten och kvaliteten på Nationalbibliotekets digitala material att förbättras.

Projektet ligger i linje med Nationalbibliotekets strategi att utveckla verktyg och nätverk inom digital humaniora.

Inrättat av

Nationalbiblioteket

Verksamhetsperiod

-

Projektstatus

Färdiga

Finansiär/-er

Europeiska unionen
NewsEye-projektet har fått finansiering från Europeiska Unionens finansieringsprogram Horisont 2020 för forskning och innovation, EU-kontraktsnummer 770299.

Samarbetspartner

Projektet samordnas av det franska universitetet La Rochelle. Utöver Nationalbiblioteket består konsortiet av avdelningarna för datavetenskap och digital humaniora vid Helsingfors universitet. Andra partner är universiteten i Innsbruck, Rostock, Montpellier och Wien samt Frankrikes och Österrikes nationalbibliotek.