Inrättat av
  • Nationalbiblioteket
Verksamhetsperiod
1.1.2008 - 31.12.2020
Status
In progress
Mål och uppgifter
Projektets mål är att tillhandahålla en enhetlig metadataresurs (Melinda) för alla bibliotek i Finland. Biblioteken får tillgång till en ny arbets- och verksamhetsmiljö för produktion av metadata. Bibliotekens beskrivningsprocess effektiviseras när det blir enklare att utnyttja arbete som andra bibliotek har gjort och de olika beskrivningsprinciperna blir färre.
-
Finansiär/-er
Undervisnings- och kulturministeriet
Samarbetspartner
.
Organisation

Projektet genomförs av en projektgrupp vid Nationalbiblioteket. Ibruktagandet vid biblioteken görs som gemensamma projekt med de bibliotek som ansluter sig till Melinda. Projektet styrs av Styrgruppen för informationshantering och Nationalbibliotekets interna lokala styrgrupp.

Effekter
-
Bakgrundsinformation
-
Kontaktinformation
-
Beslut om inrättande: 
-
Ämnesord
Nyckelord