Kilda – Biblioteksmetadata som länkade data

Projektets centrala uppgifter är:

  • Etablera de nya RDA-beskrivningsreglerna i takt med att reglerna översätts till finska samt anvisningar, utbildning och konversioner.
  • Publicera en nationell metadataresurs som länkade data
  • Införa aktörsidentifikatorer
  • Förnya Nationalbibliotekets experttjänster inom beskrivning
  • Skapa en gemensam datamodell för en namndatatjänst för bibliotek, arkiv och museer

Mål och uppgifter

Projektets mål är att främja redigering av Biblioteksmetadata till länkande data genom att etablera den internationella beskrivningsändringen i Finland. Centralt i projektet är att införa RDA-beskrivningsstandarden (Resource Description and Access) i Finland. Utöver RDA-beskrivningsstandarden är identifikatorer, data- och begreppsmodeller samt ordlistor centrala utvecklingsområden vid skapande av länkade data.
Projektets syfte är att stärka Nationalbibliotekets nationella roll och ansvar som utvecklare, koordinator och handledare av beskrivande metadata. Under projektet utvecklas också beskrivningssamarbetet med arkiv och museer.

Effekter

Med beskrivningsändringen eftersträvas internationellt kompatibla metadata, bättre möjlighet att utnyttja beskrivande metadata i datanät samt effektiv och högkvalitativ produktion av metadata.

Inrättat av

Nationalbiblioteket
Forskningsbiblioteket

Verksamhetsperiod

-

Projektstatus

Färdiga

Finansiär/-er

.

Samarbetspartner

Bibliotek, museer, arkiv