Jean Sibelius Works (JSW)

Jean Sibelius livsverk i sin helhet i en publikationsserie vars editioner baserar sig på grundliga studier av källor.

Mål och uppgifter

Den kompletta kritiska editionen av Jean Sibelius verk (JSW) är ett unikt internationellt publikationsprojekt i Finland. Projektet som inleddes 1996 publicerar Sibelius livsverk i sin helhet i editioner som baserar sig på grundliga studier av källor. JSW erbjuder både information till forskare och en grund för presentationer av Sibelius verk. Publikationsserien kommer att omfatta 60 volymer när den är klar.

Inrättat av

Breitkopf & Härtel
Nationalbiblioteket
Sibelius-Samfundet rf

Verksamhetsperiod

-

Projektstatus

Pågående

Finansiär/-er

UKM, Alfred Kordelins stiftelse, Jenny och Antti Wihuris fond, Konstsamfundet, Niilo Helanders stiftelse, Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden, Sibelius rättsinnehavare, Samarbetspartner, Sibelius-Samfundet rf, Breitkopf & Härtel

Samarbetspartner

Sibelius-Samfundet rf, Breitkopf & Härtel