Jean Sibelius Works (JSW)

Jean Sibelius samtliga produktion i en publikationsserie vars editioner baserar sig på grundliga källstudier.

Mål och uppgifter

Den kompletta kritiska editionen av Jean Sibelius verk (JSW) är ett unikt internationellt publikationsprojekt i Finland. Projektet inleddes 1996 och publicerar Sibelius livsverk i sin helhet i editioner som baserar sig på grundliga källstudier. JSW erbjuder både information för forskare och en grund för framförande av Sibelius verk. Publikationsserien kommer att omfatta 60 volymer när den är klar.

Inrättat av

Breitkopf & Härtel
Nationalbiblioteket
Sibelius-Samfundet rf

Verksamhetsperiod

-

Projektstatus

Pågående

Finansiär/-er

UKM, Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse, Jenny och Antti Wihuris fond, Konstsamfundet, Niilo Helanders stiftelse, Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden, Sibelius rättsinnehavare

Samarbetspartner

Sibelius-Samfundet rf, Breitkopf & Härtel