Inrättat av
  • Breitkopf & Härtel
  • Nationalbiblioteket
  • Sibelius-Samfundet rf
Verksamhetsperiod
1.1.1996 - 31.12.2025
Status
In progress
Mål och uppgifter
Den kompletta kritiska editionen av Jean Sibelius verk (JSW) är ett unikt internationellt publikationsprojekt i Finland. Projektet som inleddes 1996 publicerar Sibelius livsverk i sin helhet i editioner som baserar sig på grundliga studier av källor. JSW erbjuder både information till forskare och en grund för presentationer av Sibelius verk. Publikationsserien kommer att omfatta 60 volymer när den är klar.

Jean Sibelius livsverk i sin helhet i en publikationsserie vars editioner baserar sig på grundliga studier av källor.

Finansiär/-er
UKM, Alfred Kordelins stiftelse, Jenny och Antti Wihuris fond, Konstsamfundet, Niilo Helanders stiftelse, Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden, Sibelius rättsinnehavare, Samarbetspartner, Sibelius-Samfundet rf, Breitkopf & Härtel
Samarbetspartner
Sibelius-Samfundet rf, Breitkopf & Härtel
Organisation

Kyseessä on Kansalliskirjaston erillisprojekti 

Effekter
-
Bakgrundsinformation
Kontaktinformation
Jean Sibelius Works
Nationalbiblioteket
Kansalliskirjasto
Beslut om inrättande: 
-
Ämnesord
Nyckelord