Inrättat av
  • Undervisnings- och kulturministeriet
Verksamhetsperiod
1.5.2014 - 31.12.2020
Status
In progress
Mål och uppgifter
Projektets mål är att skapa och etablera ett gemensamt kundgränssnitt, tjänsten Finna, inom minnesorganisationssektorn.
-
Finansiär/-er
Undervisnings- och kulturministeriet
Samarbetspartner
Finna är en del av projektet Det nationella digitala biblioteket, som har startats av Undervisnings- och kulturministeriet.
Organisation

NDB-projektet styrs av NDB-styrgruppen. Alla organisationer som medverkar i Finna bildar Finna-konsortiet. Finna-konsortiegruppen är styrgrupp för Finna.

Effekter
-
Bakgrundsinformation
-
Kontaktinformation
-
Beslut om inrättande: 
-
Ämnesord
Nyckelord