Fin-Clariah

Infrastrukturprojektet FIN-CLARIAH:s mål är att göra omfattande samlingar av texter, multimodala material samt verktyg för analys och berikning av material tillgängliga för forskare. Projektet möjliggör humanvetenskaplig forskning med hjälp av neuronnätsteknik, högpresterande datorsystem och stora datamängder.

Mål och uppgifter

Nationalbibliotekets uppgift är att utforma en dataöverföringsförbindelse från digi.kansalliskirjasto.fi till tjänsten FIN-CLARIAH samt att utveckla en flexibel process för att överföra data allt eftersom de produceras. Under infrastrukturens uppbyggnadsfas testas dataöverföringen med upphovsrättsfritt material. Nationalbibliotekets experter deltar också som kommentatorer i andra arbetspaket.

Inrättat av

Helsingfors universitet

Verksamhetsperiod

-

Projektstatus

Pågående

Finansiär/-er

Finlands Akademi, Europeiska Unionen - Next GenerationEU, medverkande universitet

Samarbetspartner

CSC, Helsingfors universitet, Aalto-universitetet, Tammerfors universitet, Östra Finlands universitet, Jyväskylä universitet och Åbo universitet. Nationalbiblioteket och Institutet för de inhemska språken