Digitalt öppet minne (DAM)

Hävkraft från EU

Mål och uppgifter

Syftet med projektet Digitalt öppet minne (DAM) är att förbättra möjligheterna till att utnyttja stora mängder digitalt material. I projektet kombineras digitalt material, dess användare och samarbetspartner samt förbättras tillgången till material genom att kombinera och klassificera information samt underlätta fortsatt bruk av information.

Nationalbibliotekets målgrupp för DAM-projektet är forskare och deras behov av att använda öppet material. Projektet tar fram en utredning om skapandet av Library Lab, en gemenskap av användare och utvecklare av digitalt material. På grundval av utredningen väljs genomförandenivå ut för projektet. Inom projektet utreds också hur en utvald pilotanvändargrupp använder sig av materialresurserna inom biblioteket, och vilka informationsbehov denna grupp har. Målsättningen är användardriven information och förståelse för vilken typ av information användarna behöver. Detta kommer att skapa en modell för att analysera, växelverka och utveckla samarbetet med användargrupper, och utöka kompetensen kring användarnas behov.

Effekter

Minnesorganisationer, företag, forskare, lärare och studerande kommer att dra nytta av projektets resultat. Med Library lab-modellen kan man utforma, utvärdera och utveckla en mer integrerad funktionell helhet av användartjänster och -funktioner samt digitala resurser.

Inrättat av

Nationalbiblioteket

Verksamhetsperiod

-

Projektstatus

Färdiga

Finansiär/-er

Europeiska unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden
Forsknings- och utvecklingsarbetet har finansierats genom Hävkraft från EU 2014–2020-programmet av Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Södra Savolax landskapsförbund
S:t Michels stad
S:t Michels universitetscentrum
Nationalbiblioteket

Samarbetspartner

Sydöstra Finlands yrkeshögskola (XAMK)
Digitalia
Helsingfors universitet
Memory Campus Mikkeli
Building Library Labs