Hoppa till huvudinnehåll

Digitalisering och tillhandahållande av svenskspråkiga dagstidningar

Projektet tillgängliggör alla svenskspråkiga tidningar som publicerats i Finland som ett historiskt kontinuum i digital form och för digitalt bruk.

Mål och uppgifter

Enligt kulturmateriallagen och upphovsrättslagen finns allt digitaliserat material endast tillgängligt på skyddade arbetsstationer i Nationalbiblioteket och friexemplarsbibliotek samt Riksdagsbiblioteket.
Inom projektet öppnas tillgången till digitaliserat svenskspråkigt tidningsmaterial som publicerats i Finland fram till den 31.12.1949 före utgången av år 2021 via digi.kansalliskirjasto.fi.

Dessutom öppnas tillgången till digitaliserat svenskspråkigt tidningsmaterial i Finland fram till den 31.12.2018 för forsknings- och kundbruk i Svenska Litteratursällskapets arkiv i Helsingfors och Vasa, i Brages Pressarkivs och Ålands landskapsarkivs arkiv i Mariehamn allteftersom digitaliseringen fortskrider. Forskningsbruket möjliggör också datautvinning.

Totalt kommer projektet att digitalisera och öppna uppskattningsvis 3–4 miljoner nya sidor svenskspråkigt tidningsmaterial. När projektet avslutas kommer svenskspråkiga tidningar som publicerats i Finland att finnas i digitalt format som obrutna historiska kedjor. De öppnas för öppet allmänt bruk fram till 31.12.1949 och fram till 31.12.2018 för forskar- och kundbruk i avtalsarkiv via digi.kansalliskirjasto.fi.
Sammanlagt kommer nästan 6 miljoner sidor svenskspråkigt tidningsmaterial att finnas tillgängligt i digital form i slutet av projektet.

Effekter

Digitaliserade dagstidningar är ett viktigt svenskspråkigt källmaterial för allmänheten och för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och undervisning. I digital form möjliggör tidningarna också ibruktagandet av nya digitala forskningsmetoder, och genom detta öppnar materialet upp nya forskningsfrågor och -perspektiv på historia och nutid i Finland och de nordiska länderna. Detta genomför även Nationalbibliotekets strategi som syftar till att digitalisera stora enhetliga materialhelheter, möjliggöra en så omfattande användning av dem som möjligt och stödja öppen vetenskap.
Allt digitaliserat material lagras permanent och kan användas via Nationalbiblioteket.

Inrättat av

Nationalbiblioteket

Verksamhetsperiod

-

Projektstatus

Pågående

Finansiär/-er

Åtta fonder och stiftelser kommer att delta i finansieringen: Svenska kulturfonden, Svenska litteratursällskapet i Finland, Föreningen Konstsamfundet, Stiftelsen Tre Smeder, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Stiftelsen för Åbo Akademi, Svenska folkskolans vänner och Harry Schaumans Stiftelse

Tidsplan

Digitalisering 1.1.2021–31.12.2023
Tillhandahållande 1.1.2021–31.12.2026

Samarbetspartner

SLS, Kopiosto