Hoppa till huvudinnehåll

Digitalisering av Uusi Suomi

I projektet digitaliseras materialet i Uusi Suometar och Uusi Suomi som ett historiskt kontinuum under tidskriftens hela utgivningsperiod 4.1.1869–29.2.1991.

Mål och uppgifter

När projektet avslutas kommer tidningsmaterialet i Uusi Suometar och Uusi Suomi att vara en obruten historisk kedja i digitalt format från 122 år. Mer än 600 000 sidor tidningsmaterial från dessa tidningar kommer att finnas digitalt tillgängligt vid projektets slut.

Effekter

Digitaliserade tidningar utgör det mest använda materialet av forskare och medborgare.
Tidningarna är ett ovärderligt rikt och mångskiftande kulturhistoriskt arv
eftersom det i dagstidningarna har sparats politiska, ekonomiska, vetenskapliga, kulturella och konstnärliga aktuella händelser i form av aktuella beskrivningar. Därför är tidningsmaterialen mycket rika och mångsidigt användbara material.
Digitaliserade tidningsmaterial är lättillgängliga, enkla att använda och betjänar
finländsk media, forskare och alla medborgare som är intresserade av
historia, nutid och framtid.
Digitaliseringen av Uusi Suometar och Uusi Suomi till och med år 1991 gör materialet tillgängligt för mer omfattande forskningsbruk och säkerställer ett permanent bevarande av materialet i Nationalbiblioteket.

Inrättat av

Nationalbiblioteket

Verksamhetsperiod

-

Projektstatus

Pågående

Finansiär/-er

Uuden Päivän Rahasto

Samarbetspartner

.