Digitalisering av Uusi Suomi

Projeket digitaliserar dagstidningarna Uusi Suometar och Uusi Suomi som ett historiskt kontinuum under tidingarnas hela utgivningsperiod 4.1.1869–29.2.1991.

Mål och uppgifter

Då projektet slutförts kommer samtliga nummer av Uusi Suometar och Uusi Suomi att finnas i digitalt format, som en obruten 122 år lång historisk kedja. Mer än 600 000 sidor material från dessa tidningar tillgängliggörs på webben.

Effekter

Digitaliserade tidningar hör till de materialtyper som forskare och medborgare använder allra mest. Dagstidningarna har dokumenterat politiska, ekonomiska, vetenskapliga, kulturella och konstnärliga aktuella händelser, vilket gör dem till ett ovärderligt rikt och mångsidigt kulturhistoriskt arv som går att använda på många sätt.

Digitaliserade tidningar är lättillgängliga, enkla att använda och betjänar både finländsk media, forskare och alla medborgare som är intresserade av vår historia, nutid och framtid.

Digitaliseringen av Uusi Suometar och Uusi Suomi till och med år 1991 gör materialet tillgängligt för mer omfattande forskning och säkerställer ett permanent bevarande av materialet i Nationalbibliotekets samlingar.

Inrättat av

Nationalbiblioteket

Verksamhetsperiod

-

Projektstatus

Pågående

Finansiär/-er

Uuden Päivän Rahasto

Samarbetspartner

.