Digitalisering av Hevosurheilulehti

 Inom projektet digitaliseras Hevoslehti, senare känt som Hevostalous och sedan 1972 som Hevosurheilu, som ett historiskt kontinuum fram till slutet av år 2021.

Mål och uppgifter

Förutom Nationalbiblioteket och andra friexemplarsbibliotek kommer de digitaliserade tidningarna att öppnas för forskare och kunder, samt för Hevosurheilulehti-redaktionens interna bruk allteftersom digitaliseringen fortskrider.
I slutet av 2021 när projektet avslutas kommer alla digitaliserade tidningar i projektet att vara tillgängliga, totalt cirka 120 000 sidor.

Effekter

Digitaliserade tidskrifter utgör det mest använda materialet av forskare och medborgare.
Tidningarna är ett ovärderligt rikt och mångskiftande kulturhistoriskt arv eftersom aktuella händelser har sparats i tidningarna som aktuella beskrivningar. Därför är tidningsmaterialet ett mycket mångsidigt och rikt material.
Digitaliserade tidningsmaterial är lättillgängliga, enkla att använda och betjänar
finländsk media, forskare och alla medborgare som är intresserade av historia, nutid och
framtid.
Digitaliseringen av Hevosurheilulehti tillgängliggör de viktigaste nyheterna och händelserna i hästbranschen från 1924 fram till idag för omfattande forsknings- och
kundbruk och säkerställer den permanenta lagringen av materialet i Nationalbiblioteket.

Inrättat av

Nationalbiblioteket

Verksamhetsperiod

-

Projektstatus

Färdiga

Finansiär/-er

Hevosurheilulehti

Samarbetspartner

.