Hoppa till huvudinnehåll

Digitalisering av Helsingin Sanomat och Ilta-Sanomat

Inom projektet digitaliseras material från Helsingin Sanomat och Ilta-Sanomat som ett historiskt kontinuum från början av tidningens historia till och med 31.12.1979. . I enlighet med kulturmateriallagen och upphovsrättslagen öppnar Nationalbiblioteket upp allt material som det digitaliserar gratis för forskare och medborgare på tjänsten digi.kansalliskirjasto.fi på Nationalbiblioteket och andra friexemplarsbibliotek Materialet bevaras även permanent i digitalt format och för digitalt bruk enligt PAS-standarderna.

Mål och uppgifter

Totalt kommer projektet att digitalisera och öppna uppskattningsvis 550 000 nya sidor. I slutet av projektet kommer Helsingin Sanomat och Ilta-Sanomat att finnas som en obruten historisk kedja i digital form fram till 31.12.1979. Sammanlagt kommer nästan en miljon sidor tidningsmaterial från Helsingin Sanomat och Ilta-Sanomat att vara tillgängligt i digital form när projektet avslutas

Effekter

Digitaliserade tidningar avgör det mest använda materialet av forskare och medborgare.
Tidningarna är ett ovärderligt rikt och mångskiftande kulturhistoriskt arv
eftersom det i dagstidningarna har sparats politiska, ekonomiska, vetenskapliga, kulturella och konstnärliga aktuella händelser i form av aktuella beskrivningar. Därför är tidningsmaterialen mycket rika och mångsidigt användbara material.
Digitaliserade tidningsmaterial är lättillgängliga, enkla att använda och betjänar
finsk media, forskare och alla medborgare som är intresserade av
historia, nutid och framtid.
Digitaliseringen av Helsingin Sanomat och Ilta-Sanomat fram till 1980-talet gör materialen tillgängliga för mer omfattande forskningsbruk och säkerställer ett permanent bevarande av materialet i Nationalbiblioteket

Inrättat av

Nationalbiblioteket

Verksamhetsperiod

-

Projektstatus

Pågående

Finansiär/-er

Helsingin Sanomain Säätiö

Samarbetspartner

.