Digitalisering av Helsingin Sanomat och Ilta-Sanomat

Projektet digitaliserar tidningarna Helsingin Sanomat och Ilta-Sanomat som ett historiskt kontinuum från början av tidningens historia till och med 31.12.1979. I enlighet med kulturmateriallagen och upphovsrättslagen gör Nationalbiblioteket allt material vi digitaliserar gratis tillgängligt för forskare och medborgare via tjänsten digi.kansalliskirjasto.fi, på Nationalbiblioteket och på andra friexemplarsbibliotek. Materialet bevaras även permanent i digitalt format och för digitalt bruk enligt PAS-standarderna.

Mål och uppgifter

Projektet kommer sammanlagt att digitalisera och öppna upp uppskattningsvis 550 000 nya sidor. Då projektet slutförs kommer Helsingin Sanomat och Ilta-Sanomat att finnas i digitalt format, som en obruten historisk kedja från början av tidningarnas historia fram till 31.12.1979.

Då projektet avslutas kommer nästan en miljon sidor material ur Helsingin Sanomat och Ilta-Sanomat att vara digitalt tillgängligt.

Effekter

Digitaliserade tidningar hör till de materialtyper som forskare och medborgare använder allra mest. Dagstidningarna har dokumenterat politiska, ekonomiska, vetenskapliga, kulturella och konstnärliga aktuella händelser, vilket gör dem till ett ovärderligt rikt och mångsidigt kulturhistoriskt arv som går att använda på många sätt.

Digitaliserade tidningar är lättillgängliga, enkla att använda och betjänar både finländsk media, forskare och alla medborgare som är intresserade av vår historia, nutid och framtid.

Digitaliseringen av Helsingin Sanomat och Ilta-Sanomat fram till 1980-talet gör materialen tillgängliga för mer omfattande forskning och säkerställer ett permanent bevarande av materialet i Nationalbibliotekets samlingar.

Inrättat av

Nationalbiblioteket

Verksamhetsperiod

-

Projektstatus

Pågående

Finansiär/-er

Helsingin Sanomain Säätiö

Samarbetspartner

.