Digitalisering av arbetartidningar

Projektet digitaliserar arbetartidningarnas material som ett historiskt kontinuum fram till 31.12.1966. De digitaliserade arbetartidningarna som ingår i projektet är Suomen Sosiaalidemokraatti, Työkansan Sanomat, Vapaa Sana och Kansan Uutiset.

Mål och uppgifter

Förutom Nationalbiblioteket och andra friexemplarsbibliotek kommer de digitaliserade tidningarna också att öppnas för forskare och kunder i Arbetarrörelsens bibliotek, Arbetararkivet, Folkets arkiv och Arbetarmuseet Werstas allteftersom digitaliseringen fortskrider.
I slutet av 2021 när projektet avslutas kommer alla digitaliserade tidskrifter i projektet att vara tillgängliga för forskare och andra kunder digitalt, totalt cirka 250 000 sidor.

Effekter

Digitaliserade tidningar utgör det mest använda materialet av forskare och medborgare.
Tidningarna är ett ovärderligt rikt och mångskiftande kulturhistoriskt arv
eftersom det i dagstidningarna har sparats politiska, ekonomiska, vetenskapliga, kulturella och konstnärliga aktuella händelser i form av aktuella beskrivningar. Därför är tidningsmaterialen mycket rika och mångsidigt användbara material.
Digitaliserade tidningsmaterial är lättillgängliga, enkla att använda och betjänar
finländsk media, forskare och alla medborgare som är intresserade av
historia, nutid och framtid.
Digitaliseringen av arbetartidningarna fram till år 1966 kommer att föra dessa material till ett bredare forsknings- och kundbruk och säkerställer att materialet bevaras permanent i
Nationalbiblioteket.

Inrättat av

Nationalbiblioteket

Verksamhetsperiod

-

Projektstatus

Färdiga

Finansiär/-er

Työväenperinne ry

Samarbetspartner

.