Digital litteraturhistoria i Finland

Konsortiumprojektet syftar till att avsevärt utvidga den dominerande uppfattningen om Finlands litteraturhistoria med hjälp av nya digitala material och metoder. Vi kartlägger bakgrundsuppgifter om finsk- och svenskspråkig skönlitteratur från 1800-talet i en enhetlig form som möjliggör omfattande statistisk analys av materialet. Samtidigt skapar vi ett digitalt arbetsflöde som är speciellt utformat för forskningsändamål.

Projektet är ett samarbete mellan Nationalbiblioteket, Åbo universitet och Östra Finlands universitet. 

Mål och uppgifter

Konsortiets mål är att kartlägga och analysera skönlitteratur som publicerats i bokform i 1800-talets Finland. Detta gör vi med hjälp av bibliografisk metadata från nationalbibliografin Fennica. Projektet undersöker både kvantitativt och kvalitativt mindre uppmärksammade verk som inte tagits upp av tidigare forskning. Dessa verk har dolts under en massa av mer känd litteratur, liksom ett isberg där endast toppen är synlig. Vi kommer alltså att kartlägga och undersöka vad den franska forskaren Margaret Cohen kallar "det stora olästa".

Konsortiets arbete skiljer sig från tidigare forskning inom inhemsk litteraturhistoria tack vare en kombination av digitalt material och nya metoder inom datavetenskapen, vilket möjliggör att materialet utnyttjas som helhet i en ny omfattning. Vi skriver datarik litteraturhistoria; genom att kombinera fjärr- och närläsning av litteraturmaterial strävar vi efter att producera ny kunskap och perspektiv i Finlands litteraturhistoria. Under den period som undersöks finns det så kallade långa 1800-talet; projektet fokuserar särskilt på autonomitiden, d.v.s. den skriftliga produktionen under åren 1809–1917.

Konsortiumprojektet består av tre delprojekt:

  • WP 1: Litteraturhistoria (Östra Finlands universitet, Filosofiska fakulteten, Humanistiska avdelningen, PI Kati Launis samt forskare Aino Mäkikalli, Viola Parente-Čapková och Veli-Matti Pynttäri)
  • WP 2: Datavetenskap (Åbo universitet, Institutionen för informationsteknik, PI Leo Lahti)
  • WP 3: Digitala resurser (Nationalbiblioteket, PI Osma Suominen)

Vi undersöker följande frågor:

Hurdan och hur mycket skönlitteratur publicerades det i Finland under 1800-talet? Vilka förändringar och sätt att skriva dyker upp? Vilka bortglömda fenomen och verk finns det? Och vad säger litteraturkatalogerna om förändringar i fråga om handlingsförmåga, språk, utgivning och titlar? Vilka litterära historiska fenomen och verk dyker upp?

Samtidigt tar vi reda på hur datavetenskapens metoder kan komplettera vår förståelse av litteraturhistorien och dess berättande, och hur tillförlitlig den information som uppnås genom sådan forskning är. Utöver litteraturhistoria skapar projektet öppet forskningsmaterial och datavetenskapliga metoder för forskningssamhället och allmänheten.

Projektet omtalas också med sitt engelska namn, Digital History for Literature in Finland, samt dess förkortning DHL-FI.

Resultat

Projektet resulterar i nya öppna forskningsmetoder, forskningsmaterial och ny förståelse av Finlands litteraturhistoria som tjänar både den vetenskapliga forskningen och allmänheten.

Inrättat av

Nationalbiblioteket
Åbo universitet

Verksamhetsperiod

-

Projektstatus

Pågående

Finansiär/-er

Finlands Akademi, universiteten som medverkar i projektet.