Constantine the African’s Pantegni

Föremålet för undersökningen är ett av de allra äldsta verken i Nationalbibliotekets samlingar – Constantinus Africanus Pantegni, en medeltida lärobok i medicin.

Publication i Doria-tjänsten: Theorica Pantegni . Facsimile and Transcription of the Helsinki manuscript (Codex EÖ.II.14)

Mål och uppgifter

Pantegni användes vitt och brett som läro- och handbok vid Europas första universitet och medicine skolor från 1100-talet. Verket är den första omfattande allmänna översikten av medicinsk kunskap skriven på latin, som innebar en revolution för västerländsk medicin och lyfte den till en nivå. Verket baserar sig på en originaltext på arabiska, al-Kitāb al-Malakī av Haly Abbas (ca 930–994).
Verket har bevarats i flera medeltida handskrifter, av vilka en av de äldsta – Codex Eö.II.14 från 110-talet – ingår i Nationalbibliotekets samlingar. I doktorsavhandlingen granskas Pantegnis Theorica-del utgående från texthistoria och olika versioner, på basis av det hittills mest omfattande materialet i fråga om handskrifter och systematisk granskning.

Målet är att färdigställa en doktorsavhandling om verket i fråga och lämna in den till förhandsgranskning.

Effekter

Constantinus Africanus Pantegni är ett av de äldsta verken i Nationalbibliotekets samlingar. En grundlig vetenskaplig forskning utgående från den är en utmaning. Det handlar om ett ytterst gammalt verk som innebar en revolution för läkarvetenskapen på sin tid, ett verk som intresserar forskare i branschen även internationellt och med tanke på originalspråken även är ett internationellt intressant verk.

Inrättat av

Nationalbibliotekets fond för kulturarv

Verksamhetsperiod

-

Projektstatus

Färdiga

Finansiär/-er

Donation till Nationalbibliotekets fond för kulturarv

Samarbetspartner

Nationalbiblioteket, Helsingfors universitet och dess teologiska fakultet