Inrättat av
  • Nationalbiblioteket
  • Digitaliserings- och konserveringscentralen
Verksamhetsperiod
1.1.2016 - 31.12.2019
Status
Finished
Mål och uppgifter
Projektet undersöker den offentliga debattens förändring i Europa och Finland 1640–1910 samt den finländska informationsproduktionen som en del av den europeiska utvecklingen. I projektet används digitaliserade historiska tidningar och bibliotekskataloger som källor. Kvaliteten på de digitaliserade tidningarna förbättras och de undersöks bl.a. genom textutvinning.
Det tvärvetenskapliga projektet stärker på ett betydande sätt samarbetet mellan forskningssektorn och Nationalbiblioteket som tillhandahåller forskningskällor. Projektet COMHIS är någonting helt nytt i minnesorganisationernas verksamhet inom digital humaniora, det främjar öppen vetenskap på ett nytt sätt.

Utgångspunkten för COMHIS är att undersöka och omvärdera den offentliga debattens natur och särdrag i Finland 1640–1910. Inom projektet analyseras hur språkgränserna, elitkulturen och populärdebatten, återanvändning av texter och publikationskanalerna växelverkade sinsemellan. Eftersom det centrala källmaterialet i projektet består av digitaliserade finländska tidningar är Nationalbibliotekets digitaliserings- och konserveringscentral en viktig samarbetspartner i projektet. Det tidningsmaterial fram till 1910 som har digitaliserats vid Nationalbiblioteket är fritt tillgängligt via tjänsten digi.kansalliskirjasto.fi.

Finansiär/-er
Finansiär är Finlands Akademi. Nationalbiblioteket och de övriga delaktiga organisationerna har en självfinansieringsandel.
Samarbetspartner
Utöver Nationalbibliotekets digitaliserings- och konserveringscentral deltar även humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet, kulturhistoriska institutionen vid Åbo universitet som koordinerar projektet samt institutionen för informationsteknik vid Åbo universitet.
Organisation

.

Effekter
-
Bakgrundsinformation

Mikkelistä on Kansalliskirjaston johdolla kehittymässä keskeinen digitaalisten ihmistieteiden tutkimuksen keskus, myös kansainvälisesti. Kansalliskirjasto on yhteistyössä Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa perustanut Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (Digitalia) Mikkeliin. COMHIS-tutkimusprojekti tulee nivoutumaan tiiviisti myös keskuksen toimintaan.

Kontaktinformation
-
Beslut om inrättande: 
-
Ämnesord
Nyckelord