Books of the Medieval Parish Church

Projektet forskar i medeltida församlingars skriftliga material utgående från pergamentfragment från Nationalbiblioteket samt Riksarkivet i Stockholm.

Mål och uppgifter

Books of the Medieval Parish Church (BOMPAC) är ett ERC Starting Grant-projekt som leds av Jaakko Tahkokallio och som genomförs vid Nationalbiblioteket. Projektet forskar i medeltida församlingars skriftliga material utgående från pergamentfragment från Nationalbiblioteket samt Riksarkivet i Stockholm. Projektet publicerar artiklar och forskningsdata i enlighet med principerna om öppen vetenskap.

Inrättat av

European Research Council
Nationalbiblioteket

Verksamhetsperiod

-

Projektstatus

Pågående

Finansiär/-er

European Research Council

Samarbetspartner

Humanistiska falkulteten (HU), Riksarkivet (Stockholm)