Nationalbiblioteket utvecklar sin verksamhet genom projekt vars resultat integreras i bibliotekets grundfunktioner. Dessutom utvecklar biblioteket sin sakkunnighet och omvärld genom medverkan i projekt med extern finansiering.

Nationalbiblioteket arbetar för närvarande med många projekt. Vi bifogar en beskrivning av de väsentligaste projekten jämte deras målsättning och slutresultat.