Prislista för tjänster

Här hittar du priserna för Nationalbibliotekets tjänster för privatkunder och bibliotek.

Innehållsförteckning

Nationalbibliotekets avgifter

Nationalbibliotekets avgifter  (moms 0 %)
Reserveringsavgift 0 €
Förseningsavgift 0,30 €/band/dygn, maximiavgift 4,20 €/band
Icke avhämtad reservering 2 €
Nytt nationalbibliotekskort som ersätter försvunnet kort 5 €
Ersättning för försvunnet band 80 € eller om bandets värde är högre, bandets värde
Ersättning för försvunnet fjärrlån

Betalning enligt faktura från det avsändande biblioteket + behandlingsavgift 10 €

En förseningsavgift tas ut för material som returneras sent eller förnyas efter förfallodagen.

Vi skickar en påminnelse om förfallande lån till den e-postadress som finns i kundregistret. 

Låntagare som inte returnerar försenade lån inom fyra veckor beläggs med låneförbud. Obetalade böter på över 15 euro leder också till låneförbud. Om du är belagd med låneförbud kan du inte reservera, låna eller förnya material som tillhör Nationalbibliotekets samlingar. Efter två betalningspåminnelser övergår indrivningen av förseningsavgifter från Nationalbiblioteket till en indrivningsbyrå.

Bibliotekets kundtjänst
+358 (0)2941 23196
Nationalbiblioteket

Fjärrlån och kopior för privatkunder

Fjärrlån och papperskopior privatkunder (moms 0 %)
Fjärrlån och papperskopior från andra bibliotek
Fjärrlån och papperskopior från Depåbiblioteket Gratis
Fjärrlån från Finland, Baltic och Norden 13 €
Fjärrlån från övriga länder 28 €
Papperskopior från andra bibliotek 10 € / 20 sidor
Papperskopior, material ur Nationalbibliotekets samlingar
Papperskopia, svartvit 6 € + 0,60 € / sida
Papperskopia, färg 6 € + 2,00 € / sida i A4-format
  6 € + 3,00 € / sida i A3-format
Utskrift, svartvit 0,20 € / sida i A4-format
Utskick av kopior per post inom Finland 5 €
Utskick av kopior per post till utlandet 10 €

Priserna för kopior gäller endast kopior som görs med kopieringsmaskin. Leveranstiden är en vecka. Om materialet är mycket omfattande, eller inte kan skannas utan specialutrustning p.g.a. dess storlek eller skick, bör du be om en offert för digitaliseringskostnader. 

Kopieringstjänst
+358 (0)2941 24280
Nationalbiblioteket

Mer information om kopieringstjänsten

Fjärrtjänst
+358 (0)2941 22744 (yksityishenkilöille/privatpersoner/private persons)
+358 (0)2941 20497 (kirjastoille/bibliotek/libraries)
Nationalbiblioteket

Fjärrlån och kopior till andra bibliotek

Fjärrlån och kopior till andra bibliotek (moms 0%)
Fjärrlån till inhemska bibliotek 10 €
Fjärrlån till nordiska och estniska bibliotek Gratis
Fjärrlån till europeiska bibliotek 2 IFLA-vouchers
Fjärrlån till övriga bibliotek 4 IFLA-vouchers
Utskick av kopior per e-post inom Finland (pdf) 10 € / 20 sidor
Utskick av kopior per e-post till utlandet (pdf) 1 IFLA-voucher / 20 sidor
Utskick av kopior per post inom Finland 5 €
Utskick av kopior per post till utlandet 10 €

Priserna för kopior gäller endast kopior som görs med kopieringsmaskin. Leveranstiden är en vecka. Om materialet är mycket omfattande, eller inte kan skannas utan specialutrustning p.g.a. dess storlek eller skick, bör du be om en offert för digitaliseringskostnader. 

Fjärrtjänst
+358 (0)2941 22744 (yksityishenkilöille/privatpersoner/private persons)
+358 (0)2941 20497 (kirjastoille/bibliotek/libraries)
Nationalbiblioteket
Kopieringstjänst
+358 (0)2941 24280
Nationalbiblioteket

Mer information om kopieringstjänsten

Digitalisering och digitalisering av ljudinspelningar

Digitalisering av ljudinspelningar (alv 24%)
Digitalisering, timarbete 55 € / hh

Vi arbetar utifrån offerter. Utöver timtaxa debiterar vi också för material- och expeditionskostnader samt porto. Minimifakturering 27,50 € + hanteringskostnader 10 €.

Nationalbibliotekets enhet i S:t Michel (digitaliserings- och konserveringscentralen) producerar högkvalitativa kopior som lämpar sig för långtidsförvaring och efteranvändning. Vi kan också digitalisera material i ömtåligt skick. Digitaliseringstjänsten är särskilt användbar för  digitalisering av stora materialmängder som tidningar, böcker och kartotek. 

Utförligare prisförfrågan och offertförfrågan:

Nationalbiblioteket, enheten i S:t Michel
Nationalbiblioteket
Saimaankatu 6
50100 Mikkeli

Digitalisering-, konservering- och mikrofilmingstjänster.

Mer information om tjänster

 

Mikrofotografering

Mikrofotografering (moms 0 %)
Rullfilm, silverfilmskopia (svartvit) 43 € / rulle
Rullfilm, leverans till utlandet (kopia, svartvit) 47 € / rulle
Mikrofotografering, timarbete 55 €/ timme
Vi arbetar utifrån offerter. Styckepriserna är ungefärliga. Utöver stycke- eller timpriset debiterar vi också för material- och expeditionskostnader samt porto.
Nationalbiblioteket, enheten i S:t Michel
Nationalbiblioteket
Saimaankatu 6
50100 Mikkeli

Digitalisering-, konservering- och mikrofilmingstjänster.

Mer information om tjänster

 

Övriga tjänster

Övriga tjänster (moms 0%)

Anlitande av expert
Till exempel en omfattande materialutredning eller presentation av en samling

100 € / timme
Allmän presentation av biblioteket 50 € / grupp
Presentation av utställning 50 € / grupp
Avgift för övervakning av fotografering 50 € / timme
Försvunnen nyckel 45 €
Plus expeditionsavgift 10 € i samband med faktureringen