Marko
Oja
Informatör
Kommunikation och kulturtjänster
Nationalbiblioteket
PB 15 (Unionsgatan 36)
00014 Helsingfors universitet
+358 (0)50 376 9931
+358 (0)294 122 722