Katerina Sornova
utvecklingschef
Biblioteksnättjänsterna
+358 2941 44018
Nationalbiblioteket
PB 15 (Unionsgatan 36)
00014 Helsingfors universitet

Projektets webbplats (på finska).