Bibliotekets organisation består av tre resultatområden.

Forskningsbiblioteket

Forskningsbiblioteket ansvarar för accession och beskrivning av vårt publicerade kulturarv, för att få kunder att använda det och för permanent förvaring.

 • Resultatområdet ansvarar för den nationella bibliografiverksamheten och upprätthåller och utvecklar nationella beskrivningsregler, tesaurusar och identifikatorer.
 • Resultatområdet erbjuder bibliotekstjänster för såväl lokala kunder som globalt via informationsnätet.
 • Forskningsbibliotekets vetenskapliga fokus är historievetenskap, forskning i Ryssland och Östeuropa, konstforskning och filosofi.

Biblioteksnättjänster

Biblioteksnättjänster är en servicehelhet som är inriktad på bibliotek och utvecklar öppen informationstillgång i samhället samt det digitala bibliotekets tjänste- och arbetsmiljö.

 • Resultatområdet ansvarar för strategisk utveckling av biblioteksnätets gemensamma tjänster och infrastruktur på nationell nivå.
 • Resultatområdet samarbetar med biblioteksnätet och främjar jämlik och öppen informationstillgång i samhället.
 • Resultatområdet ansvarar för att utveckla utvärderingen av effektiviteten i det digitala bibliotekets tjänst- och arbetsmiljö samt biblioteksverksamheten.
 • Dessutom utvecklar resultatområdet tjänster för andra minnesorganisationer.

Digitaliserings- och konserveringscentralen

Digitaliserings- och konserveringscentralen ansvarar för Nationalbibliotekets förvarings-, konserverings- och digitaliseringsverksamhet och deras utveckling.

 • Resultatområdet erbjuder grundläggande funktioner för digitalisering, konservering och mikrofotografering på vårt bibliotek och producerar material till våra digitala samlingar.
 • Resultatområdet främjar det inhemska och internationella samarbetet samt ansvarar för bibliotekets digitaliserings- och förvaringspolitik.
 • Resultatområdet ansvarar för att digitaliserat material används och anpassning för långtidsförvaring i samarbete med biblioteksnättjänster.
 • Dessutom erbjuder digitaliseringscentralen högkvalitativa tjänster för mikrofotografering, konservering och digitalisering för externa kunder.

Kontaktinformation