Styrelse

Nationalbibliotekets styrelses ställning regleras i universitetslagens 71 paragraf.

Styrelsens uppgifter

Styrelsens uppgifter på Nationalbiblioteket föreskrivs med en stadga.
Nationalbibliotekets styrelse lägger fram regler för bibliotekets tjänsteutövning och budget till Helsingfors universitet. Styrelsen bekräftar bibliotekets verksamhets- och budgetplan och löser övriga vittgående ärenden i bibliotekets verksamhet.


Se även Statsrådets förordning om universiteten 770/2009, 10 §» (Finlex.fi)

Styrelsemedlemmar

I styrelsen ingår högst 13 medlemmar med personliga suppleanter. Styrelsen vid Helsingfors universitet utnämner Nationalbibliotekets styrelses medlemmar och suppleanter samt styrelseordförande bland medlemmarna.

Efter att ha hört biblioteken ger undervisningsministeriet Helsingfors universitets styrelse förslag på medlemsrepresentanter och suppleanter från ministerierna och biblioteken. I enlighet med Helsingfors universitets förslag utnämns sedan lika många medlemmar och suppleanter som undervisningsministeriet påbjuder. Dessutom utnämns högst tre medlemmar och suppleanter till styrelsen utifrån undervisningsministeriets och Helsingfors universitets gemensamma förslag.


Styrelsens verksamhetsperiod är fyra år och avslutas den 31 mars 2026.

See listan över styrelsemedlemmar och styrelseprotokoll (på finska)