Styrelse

Nationalbiblioteket har en styrelse vars ställning regleras i universitetslagens 71 paragraf.

Styrelsens uppgifter

Styrelsens uppgifter på Nationalbiblioteket föreskrivs med en stadga.
Nationalbibliotekets styrelse lägger fram regler för bibliotekets tjänsteutövning och budget till Helsingfors universitet. Styrelsen bekräftar bibliotekets verksamhets- och budgetplan och löser övriga vittgående ärenden i bibliotekets verksamhet.


Se även Statsrådets förordning om universiteten 770/2009, 10 §» (Finlex.fi)

Styrelsemedlemmar

I styrelsen ingår högst 13 medlemmar med personliga suppleanter. Styrelsen på Helsingfors universitet utnämner styrelsens medlemmar och suppleanter samt styrelseordförande bland medlemmarna.
Undervisningsministeriet ger styrelsen förslag på medlemsrepresentanter för ministeriet och biblioteken och suppleanter efter att ha hört biblioteken. I förslaget från Helsingfors universitet utnämner styrelsen lika många medlemmar och suppleanter som undervisningsministeriet.

Dessutom utnämns högst tre medlemmar och suppleanter till styrelsen baserat på undervisningsministeriets och Helsingfors universitets gemensamma förslag.

Styrelsens verksamhetsperiod år fyra år och avslutas den 31 mars 2026.

See listan över styrelsemedlemmar och styrelseprotokoll (på finska)