Statistik

Vi samlar in olika typer av statistik om vår verksamhet och koordinerar även rikstäckande samstatistik för vetenskapliga bibliotek. På den här sidan lyfter vi fram den mest centrala och omfattande statistiken. Du hittar mer information om varje kategori på deras egna sidor, via länkarna nedan.

 

Innehållsförteckning

De vetenskapliga bibliotekens samstatistik

Nationalbiblioteket upprätthåller och utvecklar statistikdatabasen för vetenskapliga bibliotek (KITT). I den publiceras årligen statistikuppgifter som beskriver verksamheten vid de vetenskapliga biblioteken i Finland i enlighet med den internationella standarden för biblioteksstatistik, ISO 2789 . De vetenskapliga bibliotekens samstatistik ger en helhetsbild av Finlands vetenskapliga biblioteks resurser, samlingar och tjänster.

Mer information om samstatistiken »

Friexemplarverksamhetens utgivnings- och accessionsstatistik

Den inhemska publikationsproduktionens årsstatistik för tryckalster och inspelningar grundar sig på accessionen av friexemplar. Statistiken publiceras i Statistikcentralens och Unescos statistiska årsböcker.

Du hittar statistiken på sidan Utgivar- och förvärvsstatistik.

FinELib-konsortiet

Det nationella elektroniska biblioteket FinELib är ett konsortium som består av finska universitet, yrkeshögskolor, forskningsinstitut och allmänna bibliotek. Nationalbiblioteket ansvarar för FinELibs verksamhet och utveckling.

Nationalbiblioteket samlar FinELib-resursernas användartal per sektor och upprätthåller uppgifter om e-resursernas antal.

Mer information om statistiken finns på FinELib-konsortiets sidor »

Digitaliseringsverksamhet

Nationalbiblioteket digitaliserar ett stort urval av kulturarvsmaterial. I det digitaliserade materialet ingår tidningar och tidskrifter, böcker, småtryck och inspelningsresurser. Materialet digitaliseras såväl för förvaringssyften som för att förbättra dess tillgänglighet. Du kan läsa mer om det digitaliserade materialet och dess omfattning i tjänsten digi.kansalliskirjasto.fi.