Statistik

Vi samlar in olika typer av statistik om vår verksamhet och koordinerar även rikstäckande samstatistik för vetenskapliga bibliotek. På den här sidan lyfter vi fram den mest centrala och omfattande statistiken. Du hittar mer information om varje kategori på deras egna sidor, via länkarna nedan.

 

Innehållsförteckning

Friexemplarverksamhetens utgivnings- och accessionsstatistik

Den inhemska publikationsproduktionens årsstatistik för tryckalster och inspelningar grundar sig på accessionen av friexemplar. Statistiken publiceras i Statistikcentralens och Unescos statistiska årsböcker.

Du hittar statistiken på sidan Utgivar- och förvärvsstatistik.

FinELib-konsortiet

Det nationella elektroniska biblioteket FinELib är ett konsortium som består av finska universitet, yrkeshögskolor, forskningsinstitut och allmänna bibliotek. Nationalbiblioteket ansvarar för FinELibs verksamhet och utveckling.

Nationalbiblioteket samlar FinELib-resursernas användartal per sektor och upprätthåller uppgifter om e-resursernas antal.

Mer information om statistiken finns på FinELib-konsortiets sidor »

Digitaliseringsverksamhet

Nationalbiblioteket digitaliserar ett stort urval av kulturarvsmaterial. I det digitaliserade materialet ingår tidningar och tidskrifter, böcker, småtryck och inspelningsresurser. Materialet digitaliseras såväl för förvaringssyften som för att förbättra dess tillgänglighet. Du kan läsa mer om det digitaliserade materialet och dess omfattning i tjänsten digi.kansalliskirjasto.fi.

De vetenskapliga bibliotekens samstatistik

Nationalbibliotekets stöd för gemensam statistikföring är avslutat. Sista samstatistiken publicerades i maj 2021. 

Mer information om samstatistiken »