Publikationer

På Nationalbiblioteket ger vi ut publikationer om våra samlingar och utställningar som baserar sig på samlingarna. Vi infomerar om verksamheten på vår webbplats, i videoklipp, i vår blogg, i nätpublikationsserien Rapporter och utredningar, i vår tidning Tietolinja och i vår årligen utkommande publikation Kansalliskirjaston vuosi.