Publikationer

Nationalbiblioteket producerar publikationer av sina tjänster, samlingar och av utställningar om samlingarna. Vi informerar om vår verksamhet i nätpublikationsserien Rapporter och utredningar samt erbjuder översikter över säsongens höjdpunkter i tidningen Tietolinja samt i Kansaliskirjaston vuosi som utkommer en gång om året.