Organisation

Forskningsbiblioteket

Forskningsbibliotekets tjänster riktar sig till forskare, studerande och alla som är intresserade av Nationalbibliotekets material.

  • Vi understöder forskning, undervisning och allmänhetens tillgång till information genom att göra Nationalbibliotekets material tillgängligt för kunderna både lokalt och på nätet.
  • Vi ansvarar för att utöka och förvara den samling som understöder humanistisk forskning, Slaviska biblioteket, specialsamlingarna och manuskriptsamlingen samt den nationalsamling och det ljudarkiv som uppstår med stöd av kulturmateriallagen (1433/2007).
  • Vi digitaliserar material från nationalsamlingen och ljudupptagningsarkivet med samlingarnas hållbarhet i åtanke och för att underlätta användningen av materialet. Det digitaliserade materialet är öppet för kunderna att använda inom ramen för lagen och avtal om upphovsrätt.
  • Vi samarbetar med forskare, forskningsprojekt och forskningsfinansiärer med målet att säkerställa täckande och lättanvända kunskapslager för forskningsbehov.
  • Vi deltar i friexemplarsverksamheten och i nationella och internationella utvecklingsprojekt som anknyter till forskning, digitalisering och bevaring av kulturarvet.

Biblioteksnättjänster

Servicehelheten Biblioteksnättjänster riktar sig till bibliotek och andra organisationer inom den offentliga förvaltningen.

  • Vi främjar öppen tillgång till information i samhället och går in för att materialet ska vara tillgängligt och användbart och för att det ska återanvändas.
  • På nationell nivå ansvarar vi för strategisk utveckling av biblioteksnätverkets gemensamma tjänster och infrastruktur. Vi har ett nära samarbete med biblioteksnätverket och andra intressentgrupper.
  • Vi ansvarar för den nationalbibliografiska verksamheten och upprätthåller och utvecklar nationella beskrivningsregler, tesaurusar och identifikatorer.

Vi ansvarar för utvecklingen av det digitala bibliotekets service- och arbetsmiljö.